Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Mikkel Thomassen fra Smith er blandt de to kursusledere, som til august skal undervise i byggeriets bæredygtige potentialer. Det foregår fra den 17. - 21. august som en del af KADK Summer Academy, og tilmelding er nu åben.

Det kræver gennemgribende nytænkning og innovation i byggeriet, hvis man skal nå regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030. På dette kursus tager vi fat på de helt centrale spørgsmål inden for den bæredygtige omstilling af byggeriet:

  • Hvordan kombinerer vi enkeltdelene, som tilsammen kan indfri byggeriets potentiale i forhold til klimakrisen?
  • Hvordan bringer vi de mest effektive teknologier og metoder i spil?
  • Hvilke indsatsområder giver det størst effekt at starte med i din virksomhed?

Kurset giver en grundig indføring i byggeriets potentiale for miljømæssig bæredygtighed. Der vil blive arbejdet med praktiske, metodiske og ledelsesmæssige strategier for at møde de nationale og internationale krav til klimamål. Kurset fungerer som et eksperimentarium med en vekselvirkning mellem oplæg fra fagpersoner og opgavearbejde. Det skal samlet set give deltagerne en forståelse af, hvordan byggeriets bæredygtighed kan fremmes i egen virksomhed, hvordan nye løsninger og processer kan drives frem, og hvad vi skal turde udfordre.

På kurset tager vi afsæt i byggeriets nuværende miljøpåvirkning. På den baggrund arbejder vi med de vigtigste indsatsområder for, at den enkelte virksomhed rent praktisk kan lykkes med udvikling af miljøvenlige processer og produkter.

Kurset er tiltænkt arkitekter, konstruktører og ingeniører, udførende samt bygherrer og byggesagsbehandlere i kommuner, som ønsker: 

  • Indsigt i bæredygtighedsproblematikker – Grøn omstilling, CO2-aftryk, Global Warming Potential, absolut bæredygtighed, anvendelse og teknologi (genanvendelse / genbrug / design til adskillelse).
  • Viden om materialer – materialeforbrug og materialepyramiden, forekomster og udnyttelsesgrad, bygninger forstået som ’materialebanker’.
  • Kendskab til rammer/standarder – Certificeringer, analysemodeller mv.: LCA / LCC /SLCA.
  • Indblik i designstrategier – Design til adskillelse / passiv indeklimaregulering / termisk masse.
  • Viden om innovationsledelse – Hvordan ledes udviklingen og ibrugtagning af nye bæredygtige produkter og processer i og mellem byggeriets virksomheder?

Læs mere og tilmeld dig her.