Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Byggeriets parter synes forskning er sjov – bare den er langhåret og fremmed nok! Det kunne være konklusionen på to faglige begivenheder, vi i Smith for nyligt har haft fornøjelsen af at deltage i.

Modernisering af arkitektkonkurrencen, Center for Ledelse i byggeriet: Små 100 personer havde fundet vej til gå-hjem-mødet på CBS. Det synes vi er imponerende. Bevares, der er god grund til at se nærmere på arkitektkonkurrencen - i lyset af hvilken rolle institutionen tiltænkes i udviklingen af byggeriet, er det tankevækkende hvor lidt forskning og dokumentation der er af dens dynamikker og resultater. Og der er massere af bid i de konklusioner som Center for Ledelse i Byggeriet når frem til. Men alligevel – vi (og tydeligvis også arrangørerne selv, der måtte flytte lokaliteten) var overraskede over, at så mange trodsede en smuk solskinsdag og travlhed på kontoret for at høre indlæg fra et center, der under Kristian Kreiners ledelse insisterer på, at god forskning snarere handler om at stille svære spørgsmål end om at give lette svar.

Mass Customization & Personalization 2009: Helsinki var rammen for den femte udgave af konferencen om hvordan verden ser ud, hvis man sætter den unikke kunde i centrum og stadig tænker på, hvordan man driver en god forretning.  Her kan man det ene øjeblik høre oplæg om cutting edge ecoplants indenfor industrien, om bodyscanners der sikrer perfekt t-shirt fit ved onlinesalg, World of Warcraft, møde web 2.0 virksomheder som Zazzle, se en produktkonfigurator blive lavet på 15 minutter eller høre om hvordan man kan bruge designprobes til at forstå hvad kunderne tænker osv osv. På tværs af brancher; med forskere og praktikere; fra det meste af verden; marketingsfolk, ingeniører, industrielle designere, produktionsfolk, beklædningsspecialister, arkitekter, økonomer og meget andet i skøn forening. Igen - det er tankevækkende hvor meget byggeriet efterhånden fylder på denne konference. Da konferencen blev afholdt for to år siden i Boston var der én session om byggeriet. Denne gang var der fire!

Der er utvivlsomt – hvilket blandt andet vores projekter i Smith viser - uudnyttede muligheder i at tænke på tværs af byggeriets værdikæde. Og der er derfor al mulig grund til at glæde sig over at der - om ikke andet i udlandet - findes miljøer som MCPC, hvor danske forskere forsøger at forstå og forandre byggeriet på tværs af faggrænser og –miljøer (på konferencen var der deltagere fra DTU, Kunstakademiets Arkitektskole,  Aalborg Universitet og  Syddansk Universitet).

Som Kristian Kreiner sagde på gå-hjem-mødet om arkitektkonkurrencer: ”Hvis ledelse handler om at vælge, må det handle om, at der er noget at vælge imellem”. Det samme kunne man måske sige om viden: ”Hvis udvikling kræver ny viden og inspiration, så må det handle om, at der findes fagligheder og virkeligheder der ikke er identisk med sin egen”.

Måske er problemet ikke, at byggeriets parter ikke er interesseret i forskning og hvad andre gør. Måske er problemet at de har svært ved at finde noget nyt i byggeriets traditionelle faglige miljøer. Måske er det ikke fordi det er for svært, men fordi det er for let, at byggeriets parter kun i begrænset omfang trækker på forskningsbaseret videnproduktion.

Vi lader tanken stå og håret gro! Og glæder os til nye benspænd fra Center for ledelse i byggeriet, MCPC og det der ligner.

Center for ledelse i byggeriet afholdt sit arrangement om modernisering af arkitektkonkurrencen den 24.09.09 – se mere på http://www.clibyg.org/.  Konferencen Mass Customization & Personalization 2009 fandt sted den 4.-8. 10.09 – se mere på http://www.mcpc2009.com