Vær med når vi på Folkemødet stiller skarpt på innovation i byggeriet og inviterer til debat mellem byggeriets virksomheder og rammeskabende aktører.

Har byggeriet et innovationsproblem? Hvordan sætter vi de bedste rammer for udvikling i byggeriet? Og hvordan fastholder vi innovation i byggeriet fremadrettet?

Deltag i debatten når vi på Folkemødet stiller skarpt på byggeriets evne til at generere, videreudvikle og markedsmodne gode ideer til innovative løsninger, der bidrager til at løse de afgørende samfundsudfordringer.

Byggebranchen er en central aktør for samfundets udvikling, fx når det gælder realisering af den grønne omstilling af Danmark. Fremtidens ændrede demografi, bæredygtighedskrav, klimaændringer m.m. stiller krav til udvikling af byggeriet. Byggeerhvervet skal på én gang sikre tidssvarende og sunde rammer om brugernes liv og aktiviteter og skabe en styrkeposition for det danske byggeerhverv på alle markeder.

Begge dele kræver gode rammer for udvikling. Men hvad er der egentlig sket med byggeriets innovationsevne og -vilje i de forgangne år, og hvor står vi nu? Og hvad skal der ske fremover for at styrke innovationen i byggeriet?

Debat mellem:

Michael Nielsen, Udviklingsdirektør, Dansk Byggeri

Lennie Clausen, Programchef, Realdania

Marco Berenthz, Partner, Norrøn

Lone Feifer, Programdirektør, Velux

Mikkel A. Thomassen, Partner, Smith Innovation


Hvornår: Fredag d. 17. juni kl. 14:30

Hvor: Folkemødet på Bornholm, Arkitektforeningens stand (A34), Danchells Anlæg

Læs mere om Folkemødet

Se det fulde program


Efter festen - debat i pejsestuen den 23. juni

Vær også med når vi på bagkant af Folkemødet inviterer til en debatterende "efterfest" for at finde ud af, hvilke muligheder for innovation det giver, når man gennem fire dage samler aktører fra forskellige laug og lag. Giver det potentiale for noget nyt, noget som ellers ikke ville kunne ske? Og hvad kræver det "efter festen", når event skal blive til varig forankring? Læs mere om pejsestuearrangementet