Innovationsfonden har nedsat et ekspertpanel, der skal vurdere ansøgninger til InnoBooster-programmet. Et af de 57 medlemmer er Smith's partner, Mikkel Thomassen. 

Den 1. august i år barselede Innovationsfonden med et nyt InnoBooster-program, der giver fonden mulighed for at investere langt større beløb i langt flere typer af virksomheder, så længe den innovative idé er i centrum. 

Programmet har et stærkt fokus på innovative virksomheder med potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som noget helt nyt vil Innovationsfonden investere i start-up virksomheder med spændende udviklingsideer. 

Som led i det nye program er der nedsat et InnoBooster-ekspertpanel, der skal vurdere de indkomne ansøgninger på baggrund af en mundtlig præsentation fra ansøgerne. Eksperterne kan herefter stille spørgsmål til projektet og udviklingsplanerne og efterfølgende indstille til Innovationfonden, hvorvidt projektet skal tilbydes en investreing. Panelet består af i alt 57 medlemmer, der dækker en bred faglighed.

For Mikkel Thomassen bliver det en spændende udfordring at være del af ekspertpanelet, hvor han vil kunne trække på referencer fra de mange udviklingsprojekter, han har været med til at gennemføre for både private og offentlige aktører samt Realdania projekterne TEST og Innovationsradar.dk, som Smith driver de faglige sekretariater for. Desuden driver Smith selv et kommercielt udviklingsprojekt omkring decentral ventilation, som har udmøntet sig i etableringen af Smiths søstervirksomhed Sustain Solutions.  

Læs mere om InnoBooster og se en liste over alle ekspertpanelets medlemmer her

 

Billedkreditering: Frist Ahlefeldt, HikingArtist.com