Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

... er titlen på William Rosens bog om dampmaskinens opfindelse. En fascinerende beretning om kul, jura, kemi og et utal af opfindere i 17- og 1800-tallets England. En beretning om at det ikke er den store ener eller ide, men de mange mindre, der spiller sammen, der gør forskellen. Og en beretning der forklarer, hvorfor tre sammenhængende innovationsinitiativer lanceret af Realdania kan være vejen til at dansk byggeri på tilsvarende vis får tryk på sine ideer.

For hvad er ifølge Rosen den mest kraftfulde ide af alle? Egentlig ikke dampmaskinen. Men ideen om at man kan få og eje = patentere ideer. Det var ideen om ideen, der gav Englands mange håndværkere interesse i og økonomisk mulighed for at omsætte deres kunnen. Innovation gik fra at være en fritidsfornøjelse for de rige til at være noget nær en folkesport. Dette i kombination med udviklingen af fælles måleenheder og udstyr samt tidskrifter til udveksling af viden skabte den helt afgørende kritiske masse i innovationerne. Uden dette sammenrend af bidrag fra låsesmede, kanonstøbere, urmagere (Watt bl.a.) og købmand var der aldrig opstået de tusindevis af tekniske innovationer, der i sidste ende gjorde dampmaskinen mulig.

Historien handler med andre ord både om en maskine, der benytter damp til at skabe bevægelsesenergi og en maskine, der omsætter gode ideer til eksperimenter og i sidste ende brugbare validerede resultater. Innovationsmaskinen er for Rosen mindst lige så vigtig som dampmaskinen.

Og her er det måske værd lige at stoppe op. For hvilke vilkår er det lige byggeriet tilbyder for 1) at skaffe kapital til udvikling af gode ideer, 2) eksperimental afprøvning, der gør det muligt at sammenligne og i sidste ende forkaste eller bekræfte antagelser samt 3) mobilisere en samtidighed i ideudvikling, der kan skabe kritisk masse? Det kniber med virksomhederens egne midler og byggebranchens forståelige fokus på innovationer indenfor proces og organisation er ikke ligefrem gefundenes Fressen for patentagenter, der hellere vil investere i skalerbare produkter. Og tilsvarende er validerede afprøvningsresultater en sjældenhed, ligesom det er svært at få øje på stedet, hvor der i større stil udveksles ideer og nye indsigter.

Det er kort sagt tvivlsomt om byggeriet er i stand til at få damp på kedlerne. Hvis altså ikke lige det var Realdanias lancering marts 2011 af tre tiltag til at fremme innovation i byggeriet. Initiativet om hjælp til innovation og funding handler netop om at tilvejebringe udviklingsmidler og dermed gøre langsigtet udvikling i byggeriet til andet og mere end en "fritidsbeskæftigelse". Initiativet om markedsmodning af bæredygtige løsninger handler om at kunne eftervise og validere effekter 1:1. Og endeligt har lanceringen af en åben innovationsplatform til formål at skabe øget iderigdom og kritisk masse.

Hvem ved – måske er vi i byggeriet med et par hundredes års forsinkelse ved at bygge vores egen innovationsmaskine.

Bogen The Most Powerful Idea in the World: A Story of Steam, Industry, and Invention er skrevet af William Rosen og udgivet 2010 på forlaget Random House. De omtalte Realdaniainitiativer blev alle igangsat i løbet af november måned 2011. DAC er operatør på initiativet om åbne innovationsmetoder. Vi har selv fornøjelsen af at være operatør for innovationsradar.dk der giver overblik over fundingmuligheder og hjælper med ansøgningsforløbet i forbindelse med udviklingsprojekter i byggeriet. Initiativet til at understøtte markedsmodning af bæredygtige løsninger er placeret internt i Realdania.