Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Natalie Mossin tiltræder per 1. januar 2013 som associeret partner i Smith. Natalie repræsenterer som få en dybdegående interesse for at udvikle byggeriet på tværs af fagligheder. Med afsæt i en fagligt baseret (for)kærlighed for det byggede miljø, ønsker hun at udfordre byggeriets fysiske og ikke mindst mentale strukturer med viden og inspiration udefra. For Natalie går interessen for mursten og amerikanske præsidentvalg hånd i hånd. Den bredde og dybde glæder vi os til bliver en del af Smith, hvor Natalie blandt andet bliver en central del af  sekretariatet for Klimaspring. Natalie forlader en stilling som senior projektleder hos DAC med særligt fokus på redskaber til understøttelse af innovation i byggeriet samt industrialiseringen af byggeriet. Hun har tidligere været ansat hos SBI og i Byggeriets Innovation og har siden 2010 varetaget formandsposten for Akademisk Arkitektforening. Foto: Nana Reimers