Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

money-good-wallpapers... må være konklusionen på 2011-udgaven af konferencen Mass Customization & Personalization. Konferencen satte fokus på åben innovation og havde derfor også oplagt ophavsmanden til begrebet, Henry Chesbrough fra Berkeley, som vært. Hvis vi lige ser bort fra vores eget paper om brugen af åben innovation i byggeriet, gjorde navnligt tre observationer indtryk. På hver deres led sætter de spørgsmålstegn ved eksisterende virksomheder og forretningsmodellers overlevelsesevne.

Frank Piller og Fabrizio Salvador præsenterede resultaterne af et survey blandt 500 firmaer, der har forsøgt sig med at mass customize deres ydelser. Korrelationen mellem brug af mass customization og resultater i forhold til indtjening og kundetilfredshed var ikke opmuntrende. Eller sagt mere præcist: dem der lykkes, er det de nystartede virksomheder, der som eksempelvis my müesli (nu er der slut med for mange rosiner på din yoghurt – du laver selv dit helt personlige miks) har mass customization i deres DNA. De etablerede virksomheder synes simpelthen ikke at være i stand til at tilegne sig de underliggende kompetencer, der forvandler mass customization fra en smart ide til en god forretning. (I det lys synes vores forsøg i Byggeriets Innovation på at indføre mass customization principper i byggeriet da i øvrigt at være overraskende vellykkede.).  

 

Men det er ikke kun konkurrencen fra nye virksomheder, der bør give panderynker hos de etablerede virksomheder. Måske er det det der ikke er og dem vi indtil videre har levet af der er den største trussel.

 

Det der ikke er var genstanden for B. Joseph Pines oplæg om the multiverse, det rum af muligheder, der opstår i den virtuelle verden. En verden der ikke bare er en kopi eller en beriget udgave af den fysiske verden, men en værdiskabende verden i sig selv. Og en verden hvor der modsat den fysiske verden ikke er nogle begrænsninger og derfor heller ingen øvre grænse for værdiskabelsen. Lige på nær vores mangel på fantasi – en fantasi som Pine atter gjorde sit til at stimulere.

 

Dem vi indtil videre har levet af er selvsagt kunderne. En rød tråd gennem MCPC-konferencen siden den startede i 2001 er den fortsatte glidning i forholdet mellem virksomheder og forbrugere. Mass Customization inddrager kunderne i centrale dele af designprocessen. Med åben innovation gøres de til en stadig vigtigere del af innovationsprocessen. Og med additive manufacturing står de også selv for produktionen. Det radikale scenarie er at en virksomhedens eneste rolle er, at tilbyde en platform, hvor forbrugere enkeltvis og sammen kan innovere, designe, producere og genbruge. Det scenarie blev allerede malet klart op i 2009-udgaven af konferencen, men her fik den fornyet kraft drevet af den fortsatte udvikling i sociale teknologier, fortællingen om lokal produktion som vejen til bæredygtighed samt udviklingen i 3D-printning, der bliver både bedre og billigere. Menuen står på hjemmeproduktion – ikke bare af maden, men også den tallerken den spises af!

 

 

Den økonomiske krise synes for en tid at have skabt et stort fokus på kernekompetencer, omkostningsreduktion og næsen-ned-i-sporet. MCPC-konferencen var en kærkommen erindring om, at der er no business like new business!