De tre forslag til udviklingen af NærHeden er blevet bedømt og samles nu i én samlet plan.

Udviklingsselskabet NærHeden P/S har offentliggjort bedømmelsen af de tre forslag til en udviklingsplan for den nye bydel i Hedehusene, som tre tværfaglige eksperthold har arbejdet på i foråret 2014. Smith har deltaget i et team under ledelse af Arkitema, hvis forslag er valgt som grundlag for den endelige udviklingsplan.

”NærHeden skal være kendetegnet ved tæthed, ressourcestærke indbyggere i bred forstand, fællesskaber og tryghed. De tre forslag giver os tilsammen et solidt grundlag for udviklingen - og vi har besluttet at kombinere de allerbedste idéer i én endelig udviklingsplan, der tager udgangspunkt i Arkitemas fysiske plan”, siger bestyrelsesformand Mads Lebech i en pressemeddelse.

Hold Arkitemas fysiske plan viser en tæt by med mange forskellige bebyggelsesformer og vægt på forstadskvaliteter. En af planens overordnede greb er et rekreativt loop, der bringer folk rundt til en række knudepunkter med aktiviteter samtidig med, at det tilbyder muligheder for motion, rekreation og leg. Loopet er udformet som en ring af stier med træer og regnvandsafledning, som forbinder den nye bydel med det eksisterende Hedehusene.

Ud over Smith har Hold Arkitema bestået af følgende parter: Karres en Brands, Orbicon, Open Air Neighbourhood, Social Action, Everyday, Via Trafik samt sparingsparterne: Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen, Klas Tham og Jørgen Junker. Smith faciliterede det tværfaglige samarbejde og sikrede det løbende arbejde med innovation.

Bag udviklingsselskabet NærHeden P/S står Høje-Taastrup Kommune og Realdania By.

Læs mere om projektet

Se og læs mere om de tre forslag på www.naerheden.dk