WATERS ARE RISING. IN OUR SEAS AND OUR MINDS. A THREAT OF LOSING VALUES AND LOVED ONES. AND AN OPPORTUNITY TO RETHINK OUR CITIES AND RELATIONSHIP TO NATURE.

Sådan lyder introduktionen til bloggen www.risingwaters.dk der inviterer til videndeling og debat om, hvordan vi kan håndtere havvandsstigningerne og samtidig styrke relationen mellem by og natur og skabe bedre livskvalitet i de berørte kystområder.

Bloggen er skabt som led i erfaringsnetværket KYST+ og fungerer som platform for videndeling og debat blandt de deltagende kommuner og parter i netværket. Men derudover er websitet også tiltænkt øvrige aktører med faglig eller personlig interesse for udfordringer og klimatilpasningsløsninger relateret til havvandsstigning. Og særligt i en international kontekst, eftersom der er tale om globale udfordringer, hvor spørgsmål, input og inspiration ligeså vel kan komme fra San Fransisco som fra Fredericia.  

Fra workshops til web

Indholdet på websitet er baseret på fire temaer, som ligeledes er temaerne for de fire workshops, som netværket mødes omkring. Første workshop blev holdt under overskriften ’Barriers and beauty’, hvor kommunerne sammen kom med konkrete bud på, hvordan man på samme tid kan beskytte de udsatte byområder langs fjord og hav mod oversvømmelser og skabe nye muligheder for byudvikling ved at udnytte den naturskønne og oplevelsesbaserede forbindelse til vandet.

Derfor er målsætningen med Risingwaters.dk også at videreformidle og give indblik i nogle af de diskussioner og ikke mindst løsningsmuligheder, som KYST+ netværket finder interessante og relevante. Og som netop kan bidrage til inspiration og videre debat uden for netværket og uden for Danmarks kyster.

Læs mere om temaet Barriers and beauty og kommentér med dine egne tanker omkring og gode eksempler på løsninger, der kombinerer byudvikling og klimatilpasning

Læs opsamling fra temaworkshop #1 og se hvilke konkrete bud på både tekniske og merværdimæssige løsninger til Kolding, som netværkets kommuner kom frem til

Platform for viden og dialog

I takt med at KYST+ netværket mødes hen over 2017, vil de øvrige temaer på Risingwaters.dk blive udfoldet. Således vil de kommende temaer omhandle udfordringer og muligheder i forhold til hhv. finansieringsmodeller, beslutningsprocesser samt initiering og langsigtet forankring af konkrete løsninger relateret til klimatilpasning.

På den måde vil Risingwaters.dk være platform for viden og perspektiver afstedkommet i KYST+ netværket, men ambitionen er som sagt også at engagere en bredere kreds af både nationale og internationale aktører i debatten og videndelingen. Derfor giver websitets blogformat mulighed for, at man som læser kan dele og kommentere direkte på websitets indhold og på den måde selv tage del i dialogen – og dermed i en nødvendig videnopbygning og -deling omkring hvordan vi på både lokalt men også globalt plan kan sikre vores kystbyer mod vandmasserne.      

Netværket KYST+ faciliteres af Smith Innovation i samarbejde med Orbicon og Lundgrens Advokatpartnerselskab. De deltagende kommuner er Odense, Vejle, Horsens, Kolding, Skive og Middelfart. Læs mere om KYST+

Bloggen Risingwaters.dk er udviklet og drevet af Smith