Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Æg! Her til påske er de svære at komme uden om uanset om de er søde eller bløde, med nougat eller med sild, fyldte eller forblæste som foråret. Måske var det også derfor at ”æg” var det første vi i Smith tænkte på, da regeringen her op til påske lancerede sin vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. ”Æg” på flere leder og kanter (eller vel rettere ”rundinger”).

Først og fremmest er budskabet om, at vi i Danmarks især skal leve af grønne ressourceeffektive løsninger et rigtigt columbusæg. Væk er modsætningen mellem ønsket om høj vækst og lav miljøbelastning. Og når vi nu er ved det, er planen vel også et rigtigt triple-helix kinder-æg, der opfylder ”hele tre ønsker på en gang”.

Vækstplanen lægger nemlig op til en tværgående indsats, hvor vi sat på spidsen kan se billedet af et Danmark med fælles indkøb, fælles salg og ikke mindst fælles udvikling af morgendagens grønne løsninger i samspil mellem myndigheder, forskning og virksomheder. Og det bringer os frem til det uundgåelige hønen & ægget-spørgsmål.

For hvad kommer egentlig først: udbuddet af, eller efterspørgslen efter, nye grønne løsninger? Regeringens vælger i sin vækstplan en både-og tilgang. Ikke blot lægges der op til en virksomhedsdrevet innovation. Man ser også på efterspørgslen efter innovative løsninger og en fælles markedsføringsindsats, som det der skal bane vejen. Planen afspejler m.a.o. en klar erkendelse af at det ikke er nok blot at have nye produkter og sætte en udvikling i gang, hvis ikke der er en efterspørgsel efter det.

Det lyder i vores ører fornuftigt at æggeskallen har fået en fjer på. Inden for klimatilpasning – som vi jo i Smith er ganske optaget af – er det i hvert fald et faktum, at det er spildevandsselskaberne og kommunerne, der er de meste betydningsfulde kunder. Innovationsindsatsen er derfor dybt afhængig af, at der også er udsigt til at der kommer en efterspørgsel efter de nye løsninger, der bryder med den gængse praksis.

Værdien i, at det eksplicit fremgår i planen, at de 2,5 mia. der er afsat til Klimatilpasning også skal bruges på innovative indkøb, er til at få øje på. Sammen med ambitionen om at afsætte midler til demonstration og udvikling samt nedsættelse af et pilotpartnerskab om innovative klimatilpasningsløsninger kan dette understøtte danske virksomheders kurs mod et nyt (sic!) guldæg. Rigtig god påske.

Dette indlæg er skrevet af Minna Jørgensen og Mikkel A. Thomassen