Klimaspring projekt med markedets første løsning, der forener regnvandshåndtering, natur og oplevelser for danske parcelhusejere tager form.

Hvad er det der er rundt, fire meter i diameter og skaber liv i haven? Klimaspring projektet Biowaters bud på en kombineret frødam og faskine til private parcelhusejere er ved at tage form. Hensyn til funktion, æstetik og især natur har været afgørende for løsningen, der er tilpasset andre formål end klimaet. Med et tag på 140 m2 fylder et vandhul, der kan håndtere en regnhændelse ikke mere end en trampolin. Ser man på, hvor mange trampoliner, der er klemt ind i haverne hos danske parcelhusejere kombineret med behovet for at beskytte hus og andre værdier mod stigende regnmængder presser tanken sig på: Skal frøerne ikke også have lov at hoppe? 

Prototype skal sikre gode kår for frøer
Som et vigtigt element i udviklingen har Biowater, anført af virksomheden Amphi Consult, etableret en prototype på Rørcentret hos Teknologisk Institut i Taastrup. I første omgang med henblik på at få styr på vandets strømning til og i vandbassinet. Frøer trives fx dårligt i turbulent vand - så hvordan fordeler man stødbelastningen fra et stort regnskyl jævnt? En vandbremse og et cirkulært tilløb langs kanten af bassinet er det foreløbige bud - men måske ikke det endelige, for frøerne skal også kunne komme til og fra bassinet. 

Gul badeand og grøn frugtfarve afslører turbulens
Indtil videre er der ikke så mange dyr og planter i prototypen. Lige nu udgør en gul badeand det enlige, men langt fra uvæsentlige biologiske indslag. Kombineret med grøn frugtfarve afslører andens bevægelser i bassinet, hvor meget turbulens der er. På den måde er løsningen allerede grøn. Og frem til næste udviklingsworkshop arbejdes der på at undersøge vandets strømninger med real-life planter. Vi glæder os til at følge de næste hop frem mod parcelhushaver fyldt med kvidder og kvækken.


Fakta
I perioden fra 2013 til 2017 skal der arbejdes med udvikling, afprøvning og markedsmodning af BIOWATER, en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelse og biodiversitet i en samlet ydelse.

Projektet bygger videre på prejektforløbet, ”Fra Faskine til Gadekær,” hvor der i et samarbejde mellem Amphi Consult, Teknologisk Institut, GHB Landskabsarkitekter, arkitekt Kalle Jørgensen og Aarhus Kommune blev arbejdet med udvikling af det overordnede koncept for BIOWATER. Inspirationen til projektet er fundet i det gamle gadekær, hvor vandhullets funktion blev kombineret med oplevelsesværdien for mennesker. Med BIOWATER er ambitionen at genskabe vandhullet i byen, og bruge dette til håndtering af de stigende regnmængder samtidig med, at der skabes et oplevelsesrum og et levested for dyr og planter.

Læs mere om Klimaspring og Biowater her

Du kan møde projektet på lørdag d. 27. september 2014 under grønne markedsdage i Mejlgade, Aarhus. Læs mere her

Kontakt Simone B. Kongsbak for yderligere info om projektet.