Vær med når vi inviterer til debat i Pejsestuen - er der en fase før bygherrerådgivning, hvor det handler om værdirådgivning?

Et byggeri og en bygning skal møde et behov og skal bruges! Vi bygger ikke bare for at bygge men for at gøre en forskel for nogen. Det er ikke bygningen eller byen i sig selv, men den brug og de oplevelser som den skaber for nogen, der afgør hvor megen værdi vi har skabt. Byggeri starter med at forstå værdier og slutter med at realisere værdier – og ind imellem er der så en kort fase hvor vi tegner, regner, hamrer og regerer på byggepladsen.

Alligevel er det som om at vi har fået vendt tingene på hovedet i byggeriet. Vi ved præcist hvordan vi bygger, men ikke hvorfor vi bygger.

Den tidligste veldefinerede rådgivning indenfor byggeriet er bygherrerådgivningen – der er ikke nogen samlet term eller profession for det, der er før. Vi kan ikke tale om brugerne og brugen i sin egen ret, men må altid gøre det gennem de fysiske løsninger.

Tiden er moden til en ny type af rådgivning. En der tager afsæt i og er fagligt kvalificeret i at forstå, beskrive, udvikle, fastholde og løbende forbedre brugeren og brugen. En som ser de fysiske rammer som et af flere elementer i det levede liv.  En som er optaget af værdien og ikke værket. Der er kort sagt brug for værdirådgivning.

Vær med, når vi inviterer til debat i Pejsestuen under overskriften værdirådgivning.

Formatet for arrangementet er en faciliteret og uformel samtale (uden powerpoints og formaliserede oplæg), hvor vi kredser omkring:

  • Hvad denne nye type af rådgivning går ud på
  • Hvordan vi synliggør den værdiskabelse, den medfører
  • Hvad den betyder for måden vi organiserer os og samarbejder på i byggebranchen
  • Hvordan andre brancher har lavet omstillingen til at fokusere på værdiskabelse frem for produkt

 

Dato: 22. juni kl. 15:00-16:30

Sted: Smith Innovation, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 Kbh. Ø

Bagefter inviterer vi til sommerfest på tagterrassen og byder på kolde øl og drinks og lidt lunt fra grillen.

Tilmelding nødvendig ved at sende en mail til info@smithinnovation.dk

Vi glæder os til at se dig!