Vi har i byggeriet etableret en række faste spørgsmål, og vi er vant til at lede efter løsninger. Men måske skal vi i stedet lede efter nye læsninger – nye måder at forstå og italesætte byggeriet på.

Den 15. april tænder vi op i pejsen og spørger: Er det byggeriet eller alle os, der arbejder med udvikling i byggeriet, der har et innovationsproblem?

"Træk lige luft ind" siger vi, når nogen reagerer lidt for hurtigt. ”Måske er din umiddelbare indskydelse ikke den mest hensigtsmæssige”. Det kommer selvfølgelig an på hensigten, men der er nok mindre chance for en længerevarende relation, hvis du slår frem for at samtale. Så lad os tage en pause fra at slå på byggeriet for at være udviklingstungt og i stedet invitere til samtale om byggeriets faktiske udvikling.

I al ydmyghed ser vi os selv i Smith som udviklingsorienterede. Vores mission er et systemskifte i byggeriet. Når vi derfor indgår i dialog med branchen, er det for at ændre en branche, som er gammel og rodfæstet i tradition og fag snarere end i virksomheder og udvikling. Men det at ville en fremadrettet udvikling må ikke betyde, at vi ikke kan anerkende den udvikling, der har fundet sted og til stadighed foregår, eller en grovkornet afskrivning af nuværende praksis. For tænk nu, hvis én af byggeriets egentlige udfordringer er måden vi beskriver det på, og at vi dermed fastholder frem for at udvikle. At vi hviler i én gang etablerede antagelser og dermed til stadighed beskriver samme problem og dermed samme løsning. Byggeriet er en lavteknologisk branche, siger vi. Vi må gøre det high tech, svarer vi. Byggeriet har et innovationsproblem, siger vi. Vi må gøre det innovativt, svarer vi. Byggeriet har et produktivitetsproblem, siger vi. Vi må gøre det produktivt, svarer vi. Spørgsmålet er om svarene hjælper byggeriet i dets fortsatte udvikling. Ser vi ny praksis, når den forekommer? Opdager vi alle de potentialer, der på et givent tidspunkt er i byggeriet? Anerkender vi resultater, der har en anden form end forventet?

Vi har i byggeriet etableret en række faste spørgsmål, og vi er vant til at lede efter løsninger. Men måske skal vi i stedet lede efter nye læsninger – nye måder at forstå og italesætte byggeriet på.

Vi er vant til at forstå byggeriet som en sum af unikke projekter, hvor al fokus bliver lagt på anlæg. Måske skulle vi i stedet tænke det som flows af mennesker, årstider, vand, varme, el osv.

Der findes utvivlsomt en række alternative måder at anskue byggeriet og byggeriets udfordringer på. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de er hensigtsmæssige.

Ved årets første pejsestuearrangement lader vi byggeriet puste ud og debatterer, hvordan vi kan udvikle vores tænkning om byggeriet.

Du kan blandt andet glæde dig til at høre om byggeriets udvikling fra problemknuser til problembarn v. Post doc. ved Aalborg Universitet, Jens Stissing Jensen.

Hvornår: onsdag d. 15. april 2015 kl. 15-17
Hvor: Smith, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 København Ø

Det er gratis at deltage i arrangementet, men antallet af pladser er begrænset. Tilmelding sker ved at sende en mail til Marie Sax Røgind på: msr@smithinnovation.dk senest den 10. april. Send også en mail, hvis du efterfølgende bliver forhindret i at deltage – så vi kan give pladsen til en anden.