Den cirkulære tænkning er hot. Men hvilke muligheder rummer det cirkulære for en firkantet branche som byggeriet? Vi lader debatten cirkulere og inviterer til spændende oplæg i pejsestuen d. 27. april. 

Den cirkulære tænkning er hot. Men hvilke muligheder rummer det cirkulære for en firkantet branche som byggeriet? Hvem kan være imod en bedre og mere bæredygtig fremtid? Spørgsmålet er om den cirkulære praksis er den bedste eller den eneste vej mod målet.

Du skal møde:

- Suzanne Veltzé som er tidligere direktør i DAKOFA, tidl. kontorchef i Miljøstyrelsen og tidl. formand for CLEANs innovationsplatform for byggeaffald.

- Social entreprenør Annelise Ryberg fra Trashypeople, der omsætter holdning til handling ved at bruge interaktionsdesign til at udvikle løsninger inden for adfærd omkring affaldssortering.

- Claus Nielsen fra Gamle Mursten, der har skabt en kommerciel succes med afsæt i cirkulære principper.

- Anders Lendager fra Lendager Group, der har specialiseret sig i cirkulære løsninger og vil tegne et billede af mulighederne for den danske byggebranche.

- Casper Østergaard fra 3XN arkitekters innovationsenhed GXN, der arbejder med udvikling og integration af bæredygtige løsninger og en ny cirkulær byggepraksis.

Fra pap til kaviar

Tiden er fyldt med de her "fra lort til lagkagehistorier", hvor affald bliver til huse og pap til kaviar. Sidstnævnte er et af de mere tankevækkende eksempler. Afsættet var pap i uoverskuelige mængder indsamlet fra butikker og restauranter i Yorkshire i England. Målet var at undgå at pappet endte på lossepladsen. Pappet blev i første omgang solgt til hestestalde og brugt som underlag til dyrene. Herefter blev det komposteret. Man tilsatte orme for at accelerere processen og den gode jord blev brugt til at gro grøntsager til et plejehjem i nærheden. De overskydende orme fra komposteringen skulle bruges til at producere fisk, som lever af orme. Et akvarium blev bygget til at modne den ormeædende stør, en langsomt voksende og derfor truet fiskeart. Store dele af den fine sorte kaviar kommer fra stør fisket i det Kaspiske hav, som lider af overfiskeri, forurening og tab af levesteder. Den bæredygtigt dyrkede ”Yorkshire stør”, der undervejs blev fodret med orme som blev fodret med affald, sælges nu med stor profit enten som velsmagende fisk eller til produktion af kaviar. Og ikke nok med det. Slam fra komposteringen blev benyttet som gødning til en lokal art af piletræer som benyttes som biobrændsel til opvarmning af vandet i akvarierne. 

Det store cirkelslag 

Fra pap til kaviar er et godt eksempel på at fremskridt, i en verden hvor vores skæbner er stadig tættere knyttet sammen, ofte sker når hidtil adskilte verdener mødes. Vores skæbner er bundet sammen på godt og ondt. Men er det hele historien? Pappet kunne vel også bruges til andet. Med andre ord, hvem bestemmer, hvem der skal slå cirklen. Hvad der er skidt, og hvad der er kanel? 

I byggeriet er genanvendelsesprocenten næsten 100 procent i Danmark, men det er kun, fordi vi knuser beton, tegl og mursten og bruger det til fyld og fundering. Kan vi få mere ud af det? Penge eller miljø. Hvad skal der til for at vi kan lukke cirklen i byggeriet på bæredygtig vis? Forandringen er oftest en realitet, når vi tør tænke det store småt. Når skåltaler og mulige virkeligheder bliver til håndslag og virkelige muligheder - der hvor nogen og gerne flere bliver enige om, hvordan cirklen skal slås og begynder at tjene penge på det. 

Hvornår: Onsdag d. 27. april 2016 kl. 15-17
Hvor: Smith, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 København Ø

Det er gratis at deltage i arrangementet, men antallet af pladser er begrænset. Tilmelding sker ved at sende en mail til Nanna Ullum Jensen på: nuj@smithinnovation.dk

Send også en mail, hvis du efterfølgende bliver forhindret i at deltage – så vi kan give pladsen til en anden