Det startede som et udviklingsprojekt i Smith. Nu investerer PKA 300 mio. kr. i Smiths søstervirksomhed, energifonden SustainSolutions. En investering i innovativ, grøn teknologi og en helt ny forretningsmodel for energirenovering. Og kulminationen på en langsigtet strategisk satsning i Smith.

SustainSolutions er en ny – og ikke mindst nytænkende – aktør inden for energirenovering. Og så er virksomheden det konkrete resultat af et af Smiths udviklingsprojekter og dermed et synligt bevis på den tilgang til byggeriets udvikling, som vi i Smith tror på er afgørende for at skabe langsigtet og strategisk udvikling – nemlig at innovere inden for flere områder samtidig. Således er SustainSolutions en kombination af innovation inden for nye energiteknologier, samtidig med udvikling af en helt ny finansieringsmodel og samarbejdsformer – alt samlet i ét unikt forretningskoncept, som skal sikre, at der opnås væsentlige energibesparelser i ejendomme i den almene og offentlige sektor.

One-stop-shop for det gode (inde)klima
SustainSolutions er en energifond og ”one-stop-shop” for energibesparende løsninger inden for ventilation, tekniske installationer og belysning målrettet ejendomme i den almene og offentlige sektor. I begrebet ”one-stop-shop” ligger, at man som kunde kun skal henvende sig ét sted for at få en samlet løsning, der både afdækker behovet for at opgradere ejendommens installationer, men som også kan tilbyde at finansiere de omkostninger, der er forbundet med at installere de nye produkter, der kan være med til at nedbringe energiforbruget, eksempelvis et nyt ventilationsanlæg. Med andre ord kan en boligforening altså få installeret helt nye energiforbedrende løsninger uden at skulle have penge op af lommerne. I stedet finansieres omkostningerne af SustainSolutions mod en andel i energibesparelserne – dvs. at investereingen ydes i form af et lån, som tilbagebetales via (en andel af) den besparelse, der ligger i det lavere energiforbrug ejendommen opnår. På den måde sikrer modellen, at ejendommen ikke har udgifter ved energirenoveringen, samtidig med at installationerne fornyes til gavn for både klimaet, indeklimaet og folks pengepung.

Når pensionsselskabet PKA vælger at investere 300 mio. kr. i SustainSolutions er det netop pga. den nytænkende tilgang, som virksomheden går til markedet med, og fordi det er lykkedes at udvikle en model, der kan skabe energifordringer uden at påføre ejere og lejere ekstra omkostninger. Og som allerede er dokumenteret i praksis i en række almene boligforeninger, hvor der er opsat nye ventilationsløsninger. Selvfølgelig kombineret med at energiforbedringer gør en positiv forskel for klimaet – et vigtig målsætning i PKAs massive bestræbelser på at investere i klimaforbedrende projekter.  

Således ser Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell også en positiv sammenhæng mellem SustainSolutions og de nødvendige energirenoveringer af bygningsmassen, som er afgørende for, at København kan nå sit ambitiøse klimamål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Fra udviklingsprojekt til udviklingsvirksomhed
SustainSolutions udspringer som sagt af et udviklingsprojekt, der startede i Smith tilbage i 2011 med det formål at udvikle en decentral ventilationsenhed, som kan løse de indeklimaproblemer, der opstår i forbindelse med energirenovering. Udviklingsprojektet, der løber frem til 2017, er støttet af Markedsmodningsfonden og ELFORSK og består af en aktørkreds af PLH arkitekter, ebmpapst, DTU Byg, DTU Elektro og Brønnum Plast, der med Smith i spidsen er i gang med at udvikle en decentral ventilationsløsning, som kan installeres på rumniveau og integreres i klimaskærmen for at muliggøre en energieffektiv ventilation.

> Læs mere om udviklingsprojektet Decentral Ventilation her

Som led i at bringe løsningen på markedet – og fordi man i projektet så et uindfriet potentiale for salg af energieffektive ventilationsløsninger – blev virksomheden SustainAir etableret i 2013 som salgskanal og udviklingsdriver for energirigtige løsninger til at sikre et sundt indeklima. SustainAir sælger således i dag en række markedsledende ventilations- og genvindingsprodukter og er samtidig involveret i en række udviklingsprojekter, herunder bl.a. den decentrale ventilationsenhed.

SustainSolutions bygger videre på SustainAirs erfaringer og er den samlede forretning for løsninger inden for både ventilation, men også tekniske installationer og belysning. SustainAir har allerede markeret sig på markedet og har flere dokumenterede cases fra bygninger, der har fået en ny fuldfinansieret ventilationsløsning med en synlig effekt på energiforbruget, hvilket vidner om, at der er efterspørgsel på den nye finansieringsmodel. Og det er denne erfaring der, sammen med investeringen fra PKA, nu gør det muligt at udvide fokus.

> Læs mere om SustainSolutions her


Om PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sund-hedssektoren. PKA har 270.000 medlemmer og en samlet formue på 215 mia. kr. PKA har ca. 13. mia. kr. investeret i klimaforbedrende projekter.

> Læs pressemeddelelse fra PKA her