Smith er prækvalificeret til ”Fremtidens Sølund”, der skal sætte nye standarder for den måde vi tænker – og konkret bygger – fællesskaber mellem generationer og funktioner. Som proceskonsulenter er Smiths rolle at sikre et effektivt og frugtbart samspil mellem byggeriets mange interessenter, der kan være med til at realisere projektets ambitioner.  

Et velfærdsteknologisk modelplejecenter, en daginstitution, ungdomsboliger, seniorbofællesskab, erhvervsarealer samt parkering – det er de funktioner, der skal danne rammerne for det visionære nybyggeri af ”Fremtidens Sølund”, som skal opføres der, hvor det nuværende kommunale plejecenter Sølund i dag ligger ved søerne i København. Arkitekturen i det kommende byggeri skal således favne og sammenbringe flere forskellige beboergrupper og funktioner og tilgodese deres forskellige behov.

Bag projektkonkurrencen står Samvirkende Boligselskaber (SAB), der har efterspurgt et visionært byggeri med stor arkitektonisk værdi, som kan sætte en ny standard for fremtidige plejecentre, daginstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber placeret i et bygningsmæssigt samspil, hvor arkitekturen ikke alene skal danne rammen om et godt og trygt hjem for beboerne, men også for en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne. Samtidig er ønsket, at bebyggelsen skal være et livgivende bidrag til det omkringliggende bykvarter på Nørrebro og understøtter muligheden for social og aktivitetsmæssig integration, samhørighed og fællesskab i lokalområdet.

Smith indgår i team med C.F. Møller, Tredje Natur, Bascon og Transsolar og er blevet udvalgt i et felt af 22 ansøgninger. I alt er fem teams udtaget til konkurrencen, som forventes at blive gennemført i efteråret 2015. Selve opførelsen af byggeriet er planlagt til 2018-2022.

Som procesfacilitator vil Smiths primære rolle være at sikre synergi og samspil mellem projektets mange interessenter, så samarbejdsprocessen mellem bygherre, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og ikke mindst brugere og beboere kan gavne en åben og nytænkende fortolkning af fremtidens plejecentre, daginstitutioner og boligformer i indfrielsen af projektets samlede vision.