Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer.

Ny udstilling i Dansk Arkitektur Center sætter fokus på, hvordan vi i fremtiden kan tilpasse byerne efter de stadig kraftigere regnhændelser og samtidig få en bedre by med rekreative byrum og øget livskvalitet.

Udstillingen 'Regnen kommer - hvordan klimatilpasning giver os bedre byer' er skabt i samarbejde med blandt andet Smith Innovation og er tænkt til at inspirere fagfolk, forsyningsselskaber, kommuner og leverandører til at anvende nye klimatilpasnings-løsninger, der både sikrer mod regnhændelser og samtidig øger trivsel og velfærd i byerne. Og netop klimatilpasning er en aktuel dagsorden for blandt andet kommunerne, der står overfor at skulle investere milliader i produkter, anlæg, styring og rådgivning, der kan løse de stigende udfordringer med at klimasikre især de tætte byområder. 

Som fagligt sekretariat for Realdanias Klimaspring kampagne har det derfor også været oplagt for os at pege på de fire Klimaspring projekter, som bud på, hvordan klimatilpasningsproblematikken kan omsættes til konkrete, skalerbare løsninger:

  • Biowater bruger regnvand til at (gen)skabe gadekæret, som et møde- og oplevelsessted for mennesker og samtidig sikre større biodiversitet i byen ved at være et naturligt levested for dyr og planter. 
  • Klimaflisen er et underjordisk vandhåndteringssystem i fortovet, som kobles med legende, rekreative elementer i byrummet. 
  • Smart realtidsstyring af vandsystemer er et it-støttet system til realtidsovervågning, modellering, varsling og styring af regnvand i både afløbssystemer og på terræn.
  • Vandvejen forener vej- og anlægsbranchen, vandbranchen og arkitekturen med det formål at gøre vejene til en del af løsningen på klimaudfordringerne i tæt bebyggede områder.

De fire projekter er med på udstillingen sammen med en række andre klimatilpasnings-løsninger, som fokuserer på håndtering af vand i byrummet på forskellig vis, og som opfordrer os til at tænke i nye metoder, samarbejdsformer og merværdier, når vi skal tilpasse byen til de nye klimaforhold. 

Udstillingen kan ses fra den 16. januar - 6. april. Læs mere på DAC.dk

Læs mere om Klimaspring kampagnen og projekterne på Klimaspring.dk 


'Regnen kommer - hvordan klimatilpasning giver os bedre byer' er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania. Udstillingen er støttet af COWI og Københavns Universitet og skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation, Carlberg/Christensen og Realdania By.

Billede: Fremtidens klimatilpassede Frederiksberg. Illustration: Marianne Levinsen Landskab ApS