Men hvor ligger vandet? Det spørgsmål trænger sig på i samme takt som regnen falder. For når det drypper på landet så fosser det i byernes vandløb. Smith er med i et nyt partnerskab, der skal udvikle teknologier til at holde regnvand tilbage på landet.

Naturstyrelsen står bag partnerskabet ”Vandet fra Landet” som foruden os selv tæller Rørcenteret, Orbicon og en række kommuner og vandforsyningsselskaber. Projektet tager som titlen antyder fat i problemstillingerne omkring det vand, der kommer fra landområderne og løber til byen via vandløb, og skaber potentielle oversvømmelser.

Ambitionerne for projektet, der afsluttes medio 2016, er tårnhøje og kan bedst sammenfattes med "3xp":

  • Produkter: Der skal udvikles, afprøves og markedsmodnes nye løsninger til at standse eller forsinke det vand der løber mod byen.
  • Projekter: Løsninger skal afprøves og dokumenteres i både Øst- og Vestdanmark.
  • Partnerskab: Der skal etableres et netværk af kunder og virksomheder, der selv kan bære udviklingen videre efter projektets afslutning. Ydermere skal der udledes generelle erfaringer med, hvordan offentlig-privat tværsektoriel innovation kan fremmes.

Projektet rummer for os at se en innovationstænkning der er vigtig - ikke kun for at undgå vandløb der løber løbsk, men også for at bruge konkrete projekter til en mere generel udvikling af produkter og løfte innovationsevnen i branchen. Det er for os at se vigtigt, at partnerskabet fra starten tænker i netværksdannelse og dermed ser innovationsevne som en systemegenskab snarere end noget, der alene afhænger af den enkelte virksomhed. Ligeledes er det vigtigt, at vi med partnerskabet kan konkretisere de til tider noget vidtløftige snakke om "offentlig-privat-innovation" og at vi på den baggrund kan skabe reelle brugbare erfaringer om, hvordan der skabes innovation på tværs af offentlige og private aktører.

Samtidig er det centralt, at projektet tager fat i spørgsmålet om, hvordan vi kan løse flere problemer på en gang: hvordan undgår vi oversvømmelser samtidig med, at vi bruger vandet som en værdifuld ressource? At skabe multifunktionelle løsninger og at bruge vandet som en ressource er en tilgang, der er velkendt for os, da det udgør grundtanken i Realdania initiativet Klimaspring, som vi er sekretariat for. Her arbejder vi for at skabe innovative nye løsninger til klimatilpasning i byområderne – løsninger, der skal skabe merværdi i byen.

”Vandet fra landet” er en unik mulighed for, at bygge videre på vores erfaringer fra Klimaspring, og skabe de tværgående innovationsforløb, der skal til for at få håndteret udfordringerne med de stigende vandmængder ikke blot i byen, men også i det opland, der skaber udfordringer for byerne. Vi tror på, at evnen til at tænke løsninger på tværs af problemområder bliver afgørende, når store samfundsudfordringer skal løses for stadig mindre.

Mange bække små giver som bekendt en stor å. Det gælder oplandet. Og det gælder innovationslandskabet. Med ”Vandet fra Landet” vi med de 3XP (produkt, projekt og partnerskab) skabe de små bække, der tilsammen skal danne en stor å, der for alvor kan skabe grobund for nye løsninger og grøn vækst.

Læs mere om ”Vandet fra Landet” her: http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder2014/vand_landet.htm

Skrevet af Mikkel A. Thomassen