Hvordan skaber man plads til at udvikle nyt i en branche med mange krav og traditioner? TEST inviterer byggeriets bæredygtige producenter og igangsættere til seminar om udfordringer og muligheder for at markedsmodne nye bæredygtige løsninger til byggeriet.  ​​​​

Der er mange grønne muligheder i byggeriet i form af nye løsninger, som bidrager til at øge bæredygtigheden i byggeriet. De nye ideer kommer ofte fra mindre virksomheder, og rummer derfor også stort vækstpotentialer. Men det er alligevel rigtig svært for virksomheder at få implementeret de nye løsninger på de enkelte byggesager.

Det er nogle af erfaringerne fra Realdanias initiativ, TEST, som siden 2011 har støttet markedsmodningen af nye bæredygtige løsninger til byggeriet.

For at gøre op med barriererne for at få introduceret nye løsninger i byggeriets praksis inviterer TEST til en seminarrække, hvor formålet er dels at blive klogere på, hvorfor det er svært at komme på markedet med nye løsninger til byggeriet og dels udveksle de gode erfaringer fra, når det lykkedes. Seminarerne bygger på konkrete erfaringer og cases fra en lang række af de virksomheder som TEST har støttet og giver dermed et unikt indblik i både de generelle og helt praktiske problemstillinger ved at udvikle nye løsninger til byggeriet. 

Et godt snit: Hvordan skaber jeg plads til at udvikle nyt i en branche med mange krav og traditioner? 

Det første seminar i række finder sted den 25. august og sætter fokus på det at udvikle og implementere nye grønne løsninger i en konservativ branche. På programmet er bl.a. Nature Impact, der vil fortælle om deres vej på markedet med et nyt grønt tag, og om hvilke barrierer de har oplevet, og ikke mindst hvordan de har overkommet dem. 

Derudover er der oplæg om hvordan man udvikler løsninger, som bidrager til et samlet system ud fra den tanke, at bæredygtighed opstår i samspil mellem mange produkter og aktører, og at man derfor skal indtænke systemet i ens egen produktudvikling og samtidig afgrænse udviklingsopgaven, så den er til at overskue.

Se det detaljerede program her

Dato og tid: 25. august 2015 kl. 13.00-16.00 med efterfølgende mulighed for netværk

Sted: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K 

Tilmelding sker pr. mail til Marie Sax Røgind, msr@smithinnovation.dk. Det er gratis at deltage i seminaret.

Læs mere om seminarrækken og de øvrige seminarer på TESTs website