Vi har oplevet god interesse for arrangementet, men er samtidig blevet gjort opmærksom på, at vi har valgt et følsomt tidspunkt i forhold til igangværende rammeudbud. Vi har derfor valgt at udskyde seminariet. Ny dato bliver udmeldt snarest. 

Uagtet at målet med seminariet er at få en dybere og bredere forståelse af fordele og ulemper ved gentagne samarbejde (og at det derfor ikke er tænkt som en konkret drøftelse af specifikke udbudsforløb), synes vi debatten er for vigtig til ikke at have alle med. Vi har derfor valgt at udskyde seminaret og vender tilbage med nyt tidspunkt for afholdelse, så snart det er afklaret med de eksterne oplægsholdere.

 

Vi aktualiserer en længe forsømt debat i byggeriet og spørger: hvornår er gentagelse godt, og hvornår er det skidt?

Anledningen er Københavns Kommunes igangværende rammeudbud af skoler, børnehaver m.m., som har sat gang i en hæsblæsende debat blandt byggeriets parter. Rammeudbuddet har fremkaldt vrede og forargelse blandt ledende branchefolk, politikere og faglige fyrtårne. Ingen nævnt - ingen glemt, men alle synes de at have glemt, at rammeudbuddet gælder processen og ikke produktet. Vi får ikke nødvendigvis ”monotont”, ”ensrettet”, ”standard og samlebåndsbyggerier” ud af længerevarende samarbejder.


Gentagelse er forudsætning for innovation og velstand
Diskussionen rammer centralt ned i Smiths arbejde med at gentænke byggeriet. Vi hedder jo Smith med reference til den skotske samfundsfilosof og økonom Adam Smiths iagttagelse af, at gentagelse er forudsætningen for specialisering, som igen er forudsætningen for læring og innovation, som igen er forudsætningen for vækst og velstand i bredest mulige forstand.

Gentagelse på den dumme måde
Samtidig er det tydeligt, at den igangværende debat inden for byggeriet er skæv. I bedste fald foregår debatten på samme niveau som for 20 år siden uden at skele til teoretiske overvejelser og praktiske erfaringer og fremskridt i og udenfor byggeriet. I værste fald sættes der lighedstegn mellem gentagelse og 50'erne og 60'ernes industrialisering af byggeriet med sine rå bebyggelsesplaner, nøgne arkitektur og ensartede boligblokke placeret i samme indbyrdes afstand. Gentagelse på den dumme måde. Det vil vi gerne råde bod på i Smith med et arrangement, der stiller skarpt på ”den gode gentagelse”.

Hvis alt er forskelligt, sker der intet nyt
Her vil vi fra en række forskellige positioner åbent undersøge, hvordan gentagelse og fornyelse er tæt forbundet. Det sker med afsæt i hypotesen om, at hvis ”alt er forskelligt, er der ikke noget, der bliver egentlig nyt”. Dagen slutter af med konkrete bud på, hvordan man både som bygherre og som virksomhed i byggeriets leverancekæde i praksis kan organisere og facilitere det gentagne samarbejde, så det bliver en kilde til innovation og forbedringer.

Oplægsholdere:   
  • Musikerblikket: Om gentagelse og improvisation. Om partitur og fortolkning. Ved pianist Cæcilie Grønkjær Tagmose uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  
  • Sportsblikket: Om forholdet mellem dagligdags træning og den sublime præsentation. Om at præstere sammen og hver for sig. Ved sportschefen i Dansk Forening for Rosport (og tidligere verdensmester), Lars Christensen.  
  • Det industrielle blik: Om reduktion i kompleksitet som forudsætning for at lave high-end løsninger. Om hvordan man samtænker gentagelse og variation. Ved CEO i Valcon Innovation Janus Juul Rasmussen.  
  • Det økonomiske blik: Om forskellen på løse og tætte samarbejdsrelationer. Om gentagelse og integration i byggeriets værdikæde som forudsætning for innovation. Og om hvordan man i praksis organiserer og faciliterer det gentagne samarbejde i byggeriet så man høster fordelene og ikke ulemperne ved at være tættere bundet til hinanden. Ved partner og medstifter i Smith Innovation, Mikkel Thomassen. 
 
Hvornår: Udmeldes snarest

Hvor: Smith Innovation, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 København Ø

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på ikb@smithinnovation.dk