På baggrund af vores deltagelse i The Water Technology Alliance California og dialog med en lang række amerikanske aktører på vandområdet har vi afgivet vores første tilbud på vandhåndtering og regnvandsløsninger med merværdi i Californien, USA.  

Sammen med lokale samarbejdspartnere i Californien har Smith afgivet et tilbud på vandhåndtering i Southern Sonoma County ca. 100 km nord for San Fransisco. Udbuddet er givet af The Sonoma County Water Agency med det formål at gennemføre en række regnvandsløsninger med merværdi.

Konkret har Smith afgivet tilbud på en samlet strategi for, hvordan man kan håndtere vandet fra to vandoplande i Sonoma County med henblik på at undgå oversvømmelse fra floder skabt af akutte regnhændelser og øge tilstrømningen til grundvandet gennem lokal afledning af regnvand. Samtidig skal løsningerne være med til at skabe værdi i lokalsamfundene - særligt i landområderne - gennem inddragelse af lokale aktører.

Muligheden for at afgive et tilbud inden for vandhåndtering og klimatilpasning med merværdi i USA er blevet styrket af Smiths deltagelse i en den dansk-amerikanske vandalliance, The Water Technology Alliance (WTA) California, hvor målet er at eksportere danske kompetencer inden for vandteknologi til Californien og styrke en tværatlantisk videndeling. I den forbindelse er tilbuddet (også) et resultat af en længerevarende og igangværende dialog med flere amerikanske aktører og et fortsat strategisk arbejde hen i mod at styrke Smiths internationale profil på vandområdet.   

Læs mere om Smiths deltagelse i WTA California