Team C.F. Møller med Orbicon, Habitats og Smith Innovation har vundet konkurrencen om at udvikle visionen for projekt BYEN TIL VANDET i Randers.

Team C.F. Møller med Orbicon, Habitats og Smith Innovation har vundet konkurrencen om at udvikle visionen for projekt BYEN TIL VANDET i Randers.

Fem totalrådgiver-teams har været med i konkurrencen om at lave forundersøgelsen til det ambitiøse og visionære projekt ”Byen til Vandet”, der skal udnytte det potentiale, der ligger i at knytte Randers midtby, Gudenåen og Randers Fjord bedre sammen.

Visionen er at gøre fremtidens Randers til en endnu mere attraktiv by ved at få at trafikale, klimatilpasningsmæssige og totaløkonomiske målsætninger til at spille sammen. Og det er dét potentiale, som en forundersøgelse foretaget af C.F. Møller, Orbicon, Habitats og Smith Innovation skal vise hvordan kan forløses.

I begrundelsen fra Randers Kommune lyder det blandt andet, at team C.F. Møller er valgt til opgaven, "... fordi de på overbevisende og ambitiøs vis vil sammentænke, hvordan klimatilpasning kombineret med infrastrukturelle og totaløkonomiske vurderinger kan skabe helt nye muligheder for Randers midtby. Vi har store forventninger til, at forundersøgelsen vil give et stærkt grundlag for de kommende byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i de næste mange årtier."

Forundersøgelsen, der bliver gennemført med finansiering fra Realdania og Randers Kommune, skal bl.a. undersøge og vurdere seks udvalgte scenarier for nye infrastrukturelle tiltag, der i samspil med klimatilpasning kan skabe mulighed for visionær og rentabel byudvikling. De totaløkonomiske aspekter spiller heri også en stor rolle. De seks scenarier skal således belyses og analyseres for potentialer og udfordringer i forhold til økonomi, klima, trafik, udbygningsmuligheder og natur.

Smiths rolle
I Smith arbejder vi ud fra en tværfaglig, overvejende samfundsfaglig, tilgang med ambitionen om at sikre samspillet mellem de mange fagligheder, der skal i spil for at skabe gode byer og bygninger. Som del af team C.F. Møller vil vores rolle og tilgang til opgaven derfor naturligt være fokuseret omkring brugerinddragelse, innovationsledelse, totaløkonomiske og markedsmæssige vurderinger samt procesfacilitering. Dette for at opnå en komplet inddragelse og sikring af lokal forankring i forundersøgelserne - og gøre det muligt at omsætte store visioner til realiserbare resultater.

Derudover vil vi trække på vores kompetencer og erfaringer inden for klimatilpasning, når det gælder om at skabe merværdi for byer, borgere og virksomheder. Her kan vi fx trække gode referencer fra projekter som Københavns Klimakarré for Københavns Kommune og Klimaspring-kampagnen for Realdania. Forundersøgelsen ventes at være færdig inden sommeren 2015. Herefter kan Randers Byråd træffe beslutning om hvilket scenarie, der skal danne retning for det videre arbejde med at konkretisere visionen om at få Randers midtby bundet bedre sammen med vandet.