BørneRiget er en projektkonkurrence om at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Smith indgår som underrådgiver i konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects og MOE med ansvar for for den innovative del af procesledelsen og brugerprocessen.

Smith Innovation er sammen med Schmidt Hammer Lassen Architects, MOE, TREDJE NATUR, CREO Arkitekter og Keingart indbudt til at afgive tilbud på ’BørneRiget’, der er en ny fløj til Rigshospitalet særligt dedikeret til børn, unge og fødende.

Selv skriver projektteamet bag BørneRiget:

Ambitionen er at skabe ikke mindre end verdens bedste hospital for behandling af børn, unge, fødende og deres familier. Derfor skal bygningen understøtte børn og deres familier, når de er på hospitalet, og være et byggeri, som er tættere på børn, unge og fødendes følelser og behov end noget andet byggeri. Her skal behandling og pleje være tænkt ud fra familiens perspektiv og ud fra børn og unges evne til at lege og lære som en aktiv del af et patientforløb.

Smiths tilgang til projektet er at kombinere vores viden om det byggede miljø og solide erfaringer med brugerinddragelse og innovationsledelse for at sikre, at BørneRiget kan rumme de mange forskellige menneskelige relationer, livssituationer, patientrejser og arbejdsliv.  

På den måde vil vi honorere BørneRigets vilje til at sætte nye standarder for samspil mellem arkitektur, organisation og drift samt til at indtænke leg og læring i patientforløbet ved at arbejde på tværs af interessenter og parter med netværksorienteret erfaringsudveksling og åbne og legende formater.

Vores udgangspunkt er, at projektet ikke kun realiseres i de fysiske rammer, men også i processen og understøttelsen af en bærende kultur centreret omkring brugerne. Vores rolle i teamet er derfor at have fokus på brugerinvolverende innovationsforløb, procesfacilitering og organisering fra vision og koncept til færdig løsning.

BørneRiget opføres af et partnerskab bestående af Region Hovedstaden, Rigshosp​italet og Ole Kirks Fond.

BørneRiget vil efter planen stå færdigt i 2023.

Læs mere om BørneRiget her

I alt er seks teams indbudt til at afgive tilbud:

  • 3XN A/S som totalrådgiver med Arkitema Architects, ALETICA og Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere
  • Building Design Partnership Limited, som totalrådgiver med Gottlieb Paludan Architects og Art In Site Ltd. som underrådgivere
  • Henning Larsen Architects A/S som totalrådgiver med COBE, Søren Jen-sen Rådgivende Ingeniørfirma, Royal Haskoning DHV og Gemeinschaft A/S som underrådgivere
  • Konsortiet Børneriget Design Group bestående af PLH Arkitekter, Nickl & Partner, Amstein + Walthert og ISC Rådgivende Ingeniører A/S med Bals-lev Rådgivende Ingeniører, Marianne Levinsen Landskab ApS og Steensen Varming ApS som underrådgivere
  • Konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects K/S og MOE A/S med TREDJE NATUR, CREO ARKITEKTER, Keingart og Smith Innovation som underrådgivere
  • Aarhus arkitekterne a/s som totalrådgiver med BIG Bjarke Ingels Group, Sweco Danmark A/S, Schønherr, Dr. David Whitebread, Cambridge Uni og FORREC Ltd som underrådgivere