Om skribenten ///

Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

Den 30. og 31. oktober indtager den årligt tilbagevendende Building Green konference Forum i København. Og i den grønne skov af debatter og oplæg om bæredygtigt byggeri kan man selvfølgelig også finde Smith Innovation.

Onsdag den 30. modererer Mikkel Thomassen debatten, når Innovationsfonden og Realdania drøfter mulighederne for at afsætte 40 mio. kroner til en målrettet kampagne til at understøtte den cirkulære omstilling i byggeriet. Er der brug for en sådan indsats, og hvad skal den i givet fald fokusere på? Bo Søgaard fra Innovationsfonden og Simon Kofoed fra Realdania holder oplæg efterfulgt af debat.

Om formiddagen den 31. bliver Building Green til Building Blue, når vi giver badebolden op for debat og oplæg om vandets rolle for fremtidens byer. Arrangementet er en optakt til, hvad der bedst kan betegnes som ”VM i Vand” nemlig konferencen IWA World Water Congress & Exhibition - ”Water for Smart Livable Cities”, som kommer til København næste år. Med sig har den hele den globale vandbranche med særlig interesse i at skabe gode byer at leve i med vand som et centralt omdrejningspunkt.

Vandstanden og befolkningstallet stiger, og mødet mellem vand og by skal ske på en givende og holdbar måde. Kan vi skabe rum til det hele og bruge vandet som en smart ressource? Kan vi undgå at reducere byen til et vandteknisk anlæg i frygten for oversvømmelser af skybrud og stigende havvand?

Anna Lund, ph.d hos Gottlieb Paludan og Tina Saaby, tidligere stadsarkitekt søsætter samtalen om mulighederne for at forene vand og by og gentænke retningen for en blå og grøn fremtid. Igen er det Mikkel Thomassen, der modererer debatten og interviewer oplægsholderne, og som medarrangør af IWA World Water Congress & Exhibition2020 vil DANVA sætte rammen for dagens arrangement.