Der var en, der var to, der var tre... Smith er prækvalificeret til hele tre byudviklingsprojekter hvor klimatilpasning, bæredygtighed, borgerinddragelse og samarbejdsdreven innovation er i fokus. 

Smith er sammen med COWI og Kragh & Berglund prækvalificeret til at at afgive tilbud på projektet "Fremtidens Gårdhave" ved Vognmandsmarken på Østerbro, der er et demonstrationsprojekt med bud på nye og rekreative LAR-løsninger, hvor byrum og gårdrummet samtænkes og skaber synergi til gården og lokalområdet.

Fremtidens Gårdhave ved Vognmandsmarken er det andet af 4 LAR-gårdhaveprojekter som Københavns Kommune gennemfører fra 2013-16 i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, der er del af det såkaldte Klimakvarter. Projektet skal gennemføres som et tværfagligt og samarbejdsdrevent innovationsforløb i tæt dialog med Københavns Kommune og beboerne og skal bidrage til udvikling af rekreative og integrerede LAR-løsninger i gårdhaver, som også kan anvendes andre steder i København. Læs mere her

2. prækvalificering i Klimakvarteret
"Fremtidens Gårdhave" er det andet projekt i Klimakvarteret, som Smith, COWI og Kragh & Berglund er prækvalificeret til. I oktober blev teamet også prækvalificeret til totalrådgivningen på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads som led i omdannelsen af Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro til et udstillingssted for klimatilpasning. Læs mere her 

"Byen til Vandet" - prækvalificering i Randers
Derudover er vi - sammen med C.F. Møller, Orbicon og Habitats - blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på byudviklingsprojektet "Byen til Vandet" i Randers. Det ambitiøse byudviklingsprojekt skal munde ud i nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder i Randers og binde byens centrum sammen med vandet og sikre en bæredygtig og klimatilpasset byudvikling. Læs mere her