Med et ”one-stop-shop” koncept som løftestang, har Smith netop vundet Københavns Kommunes udbud om motivation til elbesparelser i kontorvirksomheder. Byens små og mellemstore virksomheder har i dag et højt elforbrug, og manglende fokus på at nedbringe deres energiudgifter. Håbet er, at ændre praksis ved at tilbyde en overskuelig og lettilgængelig proces, samt at inddrage andre motiverende ikke-økonomiske argumenter som indeklima, medarbejdertilfredshed og CSR-hensyn på vejen mod en sundere og renere by.

Smith blev valgt ud i et stærkt felt af tilbudsgivere der blandt andet omfatter Cowi, Dansk Energirådgivning og Viegand Maagøe fordi forslaget er skalerbart til en større kreds af virksomheder, fordi der blev præsenteret en ny og spændende finansieringsmodel, og ikke mindst fordi det perspektiverer tanken om energieffektivisering til andre klima-relaterede dagsordner. Forslaget bidrager både til at forbedre indeklimaet i den enkelte virksomhed, hvor vi vil værdifastsætte NEB (Non-Energy Benefits) og synliggørelse et bedre indeklima. Det bidrager til den overordnede klimatilpasningsdagsorden, hvor det kan bidrage til at opfylde Københavns ambition om at blive CO2 neutral hovedstad i 2025.

Med et kvalificeret hold besående af Smith og en række eksperter, der leverer tekniske løsninger inden for ventilation, belysning og køling er det målet at kunne tilbyde en ”one-stop-shop” pakke med rådgivning om energibesparende udstyr, finansiering af elbesparelser, tilbudsindhentning og NEB i kontorbranchen. Sammen med løbende ekstern kommunikation af virksomhedernes indsats og cases, skal det skabe en platform, hvorfra vi på sigt kan udbrede motivationen til at spare på energiforbruget i de københavnske kontorvirksomheder. Virksomheder som ifølge kommunen har et uforløst el-sparepotentiale på 20-30 %. Smith ser det med andre ord som langsigtet og vedvarende opgave at begrænse forbruget af elektricitet, og med en betragtelig egenfinansiering i projektet er det ønsket, at opgaven skal danne basis for videreudviklingen af en skalerbar grøn forretningsmodel.

I forbindelse med projektet er Smith på udkig efter lejere i kontorejendomme, som mener at de har et potentiale for at spare på energiforbruget eller som ønsker deres indeklima forbedret. Projektet løber frem til slutningen af 2015, og hvis din virksomhed har et energispare-potentiale, men mangler interne ressourcer eller budget til at gennemføre energiscreening, kan du kontakte Kasper Kläning på kk@smithinnovation.dk