Commissioning kan sikre, at det færdige byggeri fungerer som aftalt. Men teknisk funktionalitet er ikke lig optimal udnyttelse og i sidste ende er det brugerne, der afgør, hvor meget værdi en bygning skaber. Byggeriets idriftsættelse skal derfor både forholde sig til de tekniske og de menneskelige faktorer - en slags "soft commisioning". 

Vi blev for nyligt spurgt, om vi arbejder med commissioning i Smith. Vores første indskydelse var nej – indregulering af CTS-anlæg og andet teknisk udstyr er ikke lige vores gebet, men med udgangspunkt i vores forståelse af, at det kræver et 360 grader fokus at sikre et solidt visions- og værdimæssigt fundament for sit byggeri, vil vi dog alligevel tillade os et ja. Vi vil derfor her give et bud på, hvordan man kan tænke optimering, når bygninger møder mennesker og supplere den tekniske idriftsættelse med et fokus på de menneskelige faktorer – en slags soft commissioning.  

Med en commissioning proces er det muligt at sikre sig, at ens byggeprojekt ikke blot bliver færdigt, men også at det ved overlevering står som en teknisk operationel bygning, der ikke kræver en masse omkostningsfulde efterjusteringer og reguleringer. Commissioning er derfor et vigtigt redskab til at sikre sig, at det færdige byggeri fungerer som aftalt.

Teknologisk funktionalitet er dog ikke det samme som optimal udnyttelse. I et studie af energirenoverede ejendomme har man for eksempel vist, at ca. 20% af den forventede besparelse bliver omsat til øget forbrug. Brugeradfærd har således en mærkbar indflydelse på, hvordan byggeriet performer efter overlevering, og energiforbrug er blot et sted, hvor denne indflydelse gør sig gældende.

Når man arbejder med ambitiøse byggeprojekter, er der ofte en lang række visioner for det færdige byggeri. Visioner der oftest omhandler, hvordan byggeriet forventes at understøtte særlige typer fællesskaber eller adfærd så som fleksible arbejdsmiljøer, tværgenerationelle møder, øget videndeling og dynamiske læringsrum. 

Hvis man ønsker, at disse visioner skal realiseres fra starten, er det vigtigt at forholde sig til, at byggeriets vision ikke kun realiseres af at de rigtige fysiske rammer er tilstede, men også igennem understøttelsen af en bærende kultur. I sidste ende er det brugerne, der afgør, hvor meget værdi en bygning skaber. Med investeringer i så stor skala er der således både økonomisk og almindelig sund fornuft i at sikre sig, at byggeriets idriftsættelse både forholder sig til de tekniske og de menneskelige faktorer.

Ved at supplere byggeriet med en soft commissioning proces vil det således være muligt at sikre, at det nye byggeri performer 360 grader rundt og udfylder sit potentiale til fulde. Alt efter karakteren af bygningen kan en soft commissioning proces tilrettelægges ud fra eller i et sammenspil mellem følgende elementer:

  • Nedsættelse og facilitering af et testkorps af driftspersonale, undervisere, studerende og andre brugere af bygningen
  • Observationer og interviews i de indledende indflytningsfaser
  • Erfaringsopsamling ved indflytning
  • Initiativer til at få indflytterne til at tilegne sig bygningen og kommunikation af dens fordele og optimale brug
  • Introduktion til hvordan man som bygherrefunktion, selv kan arbejde med ovenstående emner

At sikre at bygningens funktionalitet bliver udnyttet til fulde kræver med andre ord, at man kan navigere i samspillet i mellem de tekniske specifikationer og brugeradfærd. En soft commisioning proces skal derfor tilrettelægges ud fra en bred tværfaglig tilgang. Det er noget vi efterstræber i Smith, hvor vi er fortalere for, at den øgede kompleksitet i byggeriets udfordringer skal mødes med øget kompleksitet i måden at forstå dem på. Vi håber derfor, at soft commissioning tilgangen vinder frem, så fremtidens byggeri kommer til at have ligeså stor fokus på, hvordan bygninger performer i forhold til brugernes adfærd og ønsker, som på teknisk funktionalitet. 

Billedkreditering: Mookie Forcella, Mountain Construction fra Flickr Creative Commons