Om skribenten ///

Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

Der er mange, der arbejder med byggeri. Færre, der arbejder med innovation i byggeriet. Og endnu færre, der arbejder med forskning i innovation i byggeriet. Derfor er det et kærkomment syn at se nye formationer og bevægelser inden for området.

En samling af fonde, en igangværende støtteordning og en nyligt forsvaret ph.d. peger alle i retning af et øget fokus på innovation i byggeriet. Og det er godt nyt, for det viser tegn på, at adgangen til fondsmidler er blevet mere overskuelig og forskningen i innovation forhåbentlig bliver mere udbredt. Det har nemlig været forbundet med en del udfordringer at finde de rette midler til at innovere inden for det byggede miljø, og det har været svært at orientere sig mod det omkringliggende marked og de nærmeste konkurrenter. Det kalder på et perspektiv, der kan skabe en større forståelse for innovationens processer og dynamikkerne imellem dem. Her er er det værd at rette blikket mod himlen og finde de store fugleflokke.  

”Som en fugl har brug for flokken for at overleve, har innovationen brug for sit økosystem for at avancere.” Sådan skriver Nina Koch-Ørvad i sin nyligt afsluttede ph.d.-afhandling, der fokuserer på innovationsprocesser i bæredygtigt byggeri. Og der er noget om fugle-metaforen, specielt når det kommer til de store stæreflokke, der udfører imponerende manøvre i formationer af tusinder og atter tusinder. Man har til dato ingen endegyldig forklaring på fænomenet, men man ved, at den enkelte stær flyver rundt ved hele tiden at interagerer med et specifikt antal af de nærmeste fugle. Den flyver hverken solo eller følger en leder, men orienterer sig konstant mod sine omgivelser.  

Understøt nichetanken

Når man kigger på innovation i byggeriet, er der behov for lignende formationer. Lige som det for stæren er et livsvilkår at bevæge sig i samlet flok for at få føde og undgå rovfugle, er det for innovationen lige så vigtigt at kunne spotte nye tendenser og reagere på nye bevægelser og retninger inden for sit eget nicheområde. Innovationen sker nemlig sjældent på individplan, hvor den enkelte bryder igennem det etablerede marked med en ny idé. Ej heller blandt de velordnede rammer blandt de store virksomheder, hvor den traditionelle tankegang fører an. Innovationen sker i højere grad i mindre nicher, der formår at holde øje med både de omkringliggende muligheder og konkurrenterne.

Det er derfor vigtigt, at støtteordninger inden for innovation i byggeriet forsøger at skabe et samlet billede i stedet for at kigge på den enkelte ansøgning isoleret. Det gør man bl.a. ved at skabe mulighed for, at ansøgerne kan orientere sig mod hinanden og bliver klogere på den omkringliggende udvikling. I stedet for at forsøge at styre hele flokken i en retning, er det bedre at kigge på de nærmeste. På den måde kan der opstå en kollektiv adfærd i en mere innovativ og bæredygtig retning.

Innovation Til Marked

Et eksempel er Realdanias støtteordning Innovation Til Marked. Her er der fokus på at yde støtte til entreprenører og iværksættere, der vil på banen med nytænkende og innovative produkter i et marked kendetegnet af traditioner og faste mønstre. Her kan det være utrolig vanskeligt for den enkelte at gøre op med mange års vaner og fastgroede arbejdsgange. Det kræver den rette hjælp og vejledning og ikke mindst en bevidsthed om andre ligesindede i sit felt. Udover den økonomiske støtte samt tekniske og kommerciel rådgivning er netværk og sparring på tværs en vigtig del af kampagnen. Her opstår muligheden for bliver klogere på sine konkurrenter og mulige samarbejdspartnere.

Match Funding

Et andet eksempel er Match Funding, som er en ny hjemmeside, der skaber overblik og samler de mange muligheder for fondsmidler, der findes derude. Analyser viser, at det langt fra er alle midler rettet mod byggeriet, som rent faktisk bliver søgt og dermed anvendt. Måske har det skyldtes en bureaukratisk ansøgningsprocedure, som får mange til at give op halvvejs samtidig med, at det som lille virksomhed er nær ved umuligt at danne sig et overblik over det danske funding-landskab og innovationssystem, som udgøres af både private og offentlige støtteordninger. Det er ærgerligt, når både viljen og midlerne er til stede, men forbindelsen mellem dem mangler. Med Match Funding er vejen til nye projekter gjort mere overskueligt og muligheden for at møde ligesindede i sin branche lettere.

Forskning i innovation

Slutteligt viser Nina Koch-Ørvads ph.d. ”Innovation processes in sustainable construction – introducing the murmuration perspective” også et øget fokus på forskningen inden for innovation i byggeriet. Her bruger hun metaforen om stæreflokkes bevægelse til at beskrive innovationsprocesser og sammenhængen mellem nicher og det, hun beskriver som regimer. Murmuration – nok bedre kendt som sort sol – viser sig at være et rigtig brugbart perspektiv til at kortlægge de processer, hvor regimer og nicher interagerer med og er afhængige af hinanden i en bevægelse mod en mere bæredygtig og innovativ byggebranche.

Det er næppe nogen overraskelse, at vi i Smith Innovation bifalder projekter som Ninas og støtteordninger som Innovation Til Marked og Match Funding-hjemmesiden. Når man som Smith Innovation arbejde med innovation i byggeriet, kan man nogle gange føle sig en smule alene i feltet, og når man selv er underlagt en flokadfærd, er det et kærkomment syn at se flere fugle, der tilslutter sig flokken. På egne og byggeriets vegne håber vi, at endnu flere vil komme til med et øget fokus og forskning i, hvordan vi bedriver innovation i byggeriet.