Skal dit vand smage af Vesterbro, Østerbro eller Nørrebro? Det var det første spørgsmål, der mødte deltagerne til KICK-OFF på Klimaspring den 6. februar 2013, hvor godt 130 deltagere fik mulighed for at tilsætte smagen af Københavns bydele til en flakse med postevand. En start på arrangementet, der under overskriften "Vand møder by", tog det første spring for klimatilpasning.

De øgede rengmængder, der følger af klimaforandringerne, er en problemstilling, mange har haft inde på livet. Oversvømmede kældre og ufarbare veje volder store skader, og koster den enkelte og samfundet dyrt.

Men regnvandet er ikke kun et problem - de rigtige løsninger kan tage springet, og gøre vandet til en ressource, der kan skabe bedre bymiljøer og grøn vækst. Når skybruddet rammer kender vandet ikke de beslutnings-og faggrænser vi normalt operer med.  De øgede regnmængder er en tværgående problemstilling, der kræver tværgående løsninger. Når vandet møder byen, skal vandbranchen møde byggebranchen.

Med Klimaspring inviteres virksomheder på tværs af vand-og byggebranchen til et innovationsforløb, hvor målet er at udvikle nye løsninger til håndtering af regnvand i tæt eksisterende byer. Løsningerne kan både være fysiske produkter, processer eller systemer – det afgørende er, at løsningerne er skalerbare og markedsmodne inden for en femårig periode.

Klimaspring skal være katalysator for grøn vækst og bedre byer. Som fagligt sekretariat for initiativet skal Smith Innovation understøtte processen, hvor der udvikles nye løsninger, der skaber byliv, arbejdspladser og eksport.

Smith er fagligt sekretariat for Realdania initiativet Klimaspring, der havde KICK-OFF den 6.februar 2013. Læs mere på www.klimaspring.dk