Tre vinderforslag viser vejen til bedre klimatilpasning /// Downloads

Vinderne i den åbne idekonkurrence Vandet fra landet er fundet.

Interessen for idékonkurrencen, som partnerskabet Vandet fra landet lancerede i efteråret 2014 har været stor. I alt 51 forslag har dystet i tre kategorier om at sikre danske byer mod oversvømmelse, når vandløb går over deres bredder.

Vinderne, der blev kåret ved et velbesøgt arrangement den 3. februar på Dansk Arkitektur Center i København, kan udover 1. prisen glæde sig over en invitation til to udviklingsforløb under partnerskabet.
Juryen bestående af repræsentanter fra blandt andet fem danske kommuner vurderer, at forslagene på forskellig vis sætter nye standarder for innovation og samarbejde.

Juryen skriver:
Vinderforslag i kategorien størst vandpotentiale og merværdi
Med forslaget Den faunapassable vandbremse er det lykkes forslagsstillerne fra virksomhederne Mosbæk og Grontmij at finde balancen mellem vandkapacitet og naturhensyn. Løsningen giver et solidt bud på hvordan vi bremser vandet i vandløb uden at forstyrre dyre- og planteliv.

Vinderforslag i kategorien størst vækstpotentiale
SCALGO, Videncentret for Landbrug og DMI har med deres forslag om beslutningsstøtte til forsinkelse af vandmasserne fra skybrud ved hjælp af bufferarealer foreslået brugen af samlede og standardiserede datapakker til professionelle. Forslaget viser, hvordan man på overskuelig vis kan belyse vandeffekt, merværdi og økonomiske konsekvenser i forhold til virkemidler.

Vinderforslag i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale
Spilvirksomheden Alien Workshop blander sig i feltet af tilpasningsaktører med to forslag, der leverer værdifuld nytænkning i forhold til at inddrage borgerne i vandkampen. Det nye og overraskende er ikke, at vinderforslagene har fokus på borgeren som ressource. Det væsentlige er, at de trækker på koncepter fra spil og brug af realtidsdata – hvilket har et stort potentiale for at begejstre og dermed engagere borgerne i fælles løsninger.

Læs mere om vinderforslagene i idekataloget i boksen til venstre.

De næste skridt
Partnerskabet fortsætter udviklingen af løsninger der skal sikre byer mod oversvømmelser. I samarbejde med juryen har partnerskabet defineret to hovedkoncepter, som der skal arbejdes videre med i to udviklingsforløb, hvor løsningen detaljeres og sandsynliggøres frem til et niveau, der kan danne baggrund for kommuner og forsyningsselskabers beslutning om brugen af løsningen.

Udviklingsforløbene løber af stablen til marts 2015.

Vandet fra landet er støttet med midler fra Naturstyrelsen. Læs mere om partnerskabet Vandet fra landet her

For yderligere oplysninger kontakt:

Ulrik Hindsberger uhi@teknologisk.dk, 72 20 22 85 eller Peter Hinsby ph@smithinnovation.dk, 29 60 91 75