VANDKAMP /// Downloads

Til oktober er København værtsby for verdens største vandkonference, IWA2020 World Water Congress & Exhibition arrangeret af International Water Association (IWA). Konferencen er en oplagt mulighed for at vise danske styrkepositioner inden for vand- og byudvikling til de ca. 10.000 vandprofessionelle, som lægger vejen forbi København – alle med særlig interesse i ”Water for smart liveable cities”, som er konferencens omdrejningspunkt. 

Men hvordan skaber man lige smarte byer med høj livskvalitet, når både befolkningstal og vandstand stiger? Der er kamp både mod, med og om vandet, og derfor inviterer DANVA og Smith til vandkamp, hvor dagens program tager dig med over og under vandoverfladen, og gør dig klogere på nye strømninger i samtænkningen af vand og by.

De deltager i vandkampen:
  • Forfatter og digter Mette Moestrup tager dig ned under overfladen i en lydperformance, hvor vand og lyrik flyder sammen
  • DANVA og IWA giver inputs til, hvordan vi eksponerer de gode, danske løsninger på bæredygtige byrum over for de ca. 10.000 vandprofessionelle, der besøger konferencen i Kbh. til oktober 2020.
  • Karina Topp fra Aarhus Vand gør dig klogere på forsyningsselskabernes udfordringer og potentielle samarbejder med byggebranchen 
  • Hanne Christensen fra Rambøll tegner billedet af vandets betydning for fremtidens byer
  • Du kommer med dine bud på de største udfordringer i mødet mellem vand og by

Mødested: Brønshøj vandtårn - Brønshøjvej 29, 2700 København

Tilmelding: Send en mail med navn, titel og virksomhed til hb@danva.dk - gratis deltagelse.