Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Under overskriften ”Innovation er vejen – også i byggeriet” lancerer Realdania marts 2011 tre initiativer til at fremme innovation i byggeriet – blandt andet med afsæt i erfaringerne fra Byggeriets Innovation. Initiativerne handler kort sagt om at øge iderigdommen i byggeriet gennem åben innovation, om bedre adgang til udviklingsmidler samt mulighed for at teste og afprøve bæredygtige løsninger 1:1.

Vi har i Smith glæden af at være operatør for initiativet ”Adgang til finansieringskilder og support til gennemførelse af innovation”, der skal løfte byggeriets udviklingsindsats gennem bedre adgang til ekstern finansiering.

Og der er noget at tage fat på. Som nævnt i tidligere blogindlæg, har vi afdækket byggeriets andel af de mange udviklingspuljer, som dansk erhvervsliv har adgang til. Og har kunnet konstatere, at til trods for branchens størrelse både i omsætning og beskæftigelse og dens betydning i forhold til afgørende dagsordner (eksport, vækst, sundhed, energi, bæredygtighed, transport, klima, indeklima, oplevelser, demografi, urbanisering, …fortsæt selv), ja så modtager branchen under 4 % af de samlede midler fra de vigtigste ordninger.

 

Der er brug for at gøre det lettere både at få overblik over mulighederne og til at lave de til tider krævende ansøgninger. Hvilket igen kræver en styrkelse af virksomhedernes evne til at arbejde strategisk med udviklingsarbejde med alt hver dertil hører af forretningsplaner, markedsestimater, strategiske samarbejdsrelationer, fra og tilvalg.
 

Den opgave glæder vi os mere end meget til at tage fat på. Funding er ikke vejen, men den hjælper godt på vej!

 

 

Realdania har afsat 38 mio. kr. til gennemførelse af de tre initiativer, der er planlagt til at løbe over de næste 5 år. Derudover er forudsat en forventet medfinansiering fra de deltagende virksomheder. Initiativet ”Åbne Innovationsmetoder til byggeriet” gennemføres i partnerskab mellem Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør. Initiativet ”Udvikling, afprøvning og dokumentation af bæredygtige løsninger til det byggede miljø” er placeret internt i Realdania, som vil sætte særlig fokus på netop dette felt. Læs mere om initiativet her