Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

simone_-photo-by-denise-burt

Sommeren er ikke helt forbi endnu. Derfor en varm velkomst til Simone B. Kongsbak, der primo august 2011 er startet i en fuldtidsstilling i det Smithske.

Simone er nyuddannet civilingeniør i design og innovation fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun har fem års relevant erhvervserfaring som studentermedhjælper i COWI, afdelingen for Byggeri Management. Og så er hun hurtig i tanken og i handlingen .Til trods for at vi fik 88 rigtig gode ansøgninger til stillingen, var den endelige beslutning ikke svær.

 

Simones hovedopgave bliver at løfte opgaven med projektledelsen af  vores egen decentrale komfortenhed , som vi udvikler i et konsortie bestående af  10 førende virksomheder og vidensinstitutioner. Hun skal endvidere medvirke til at etablere og drive et informations- og netværkssite, der hjælper byggeriets virksomheder med at få  opskaleret og systematiseret deres udviklings indsats gennem adgang til ekstern finansiering. Hun får dermed en nøglerolle i to af vores store projekter i de kommende år.

 

Dertil kommer naturligvis alt det andet, der følger af at være ansat i en lille virksomhed, der har travlt med at skabe varig udvikling i en stor branche.  

 

Foto: Denise Burt, Elevator Design