Visioner i Praksis /// Downloads

Renovering fylder meget i byggeriet. Derfor er det vigtigt, at vi gør det godt. Og det er først, når visioner møder praksis, at værdien bliver skabt. GI og Bygherreforeningen inviterer til dialog og vidensudveksling om god renoveringspraksis. 

I Danmark bruger vi hvert år 100 milliarder kr. på renovering i byggeriet. En investering, der gerne skulle skabe værdi for både brugere, samfundet og miljøet. Men spørgsmålet er, om resultaterne matcher de visioner, vi har for byggeriet. Og om visioner og teori reelt bliver omsat til god praksis på de danske byggepladser.

Med Visioner i Praksis sætter GI og Bygherreforeningen - i samarbejde med Smith Innovation - fokus på den gode renoveringspraksis og inviterer praktikere, der arbejder med og udvikler renoveringsområdet i byggeriet, til dialog, debat og vidensdeling om de gode og nytænkende renoveringsløsninger.

Et forum for videndeling af de gode eksempler
Afsættet for Visioner i Praksis er, at rammesætning og visioner først opnår effekt, når byggeriets udviklingsorienterede praktikere omsætter visionerne og implementerer dem som nye arbejdsgange og løsninger i udførelsen. Derfor efterspørger vi processer og metoder, der – med succes – udfordrer normerne og er eksempler på god, værdiskabende og nytænkende praksis, der kan være med til at sætte nye standarder for renoveringsindsatsen i Danmark.

For at få de gode eksempler frem i lyset inviterer vi til workshop i henholdsvis København, Kolding og Aalborg, hvor byggeriets praktikere får mulighed for at byde ind med egne erfaringer og visioner, når det gælder renovering. Praktikere, der hver dag skaber værdi og god produktivitet ved at omsætte visioner til praksis på byggepladserne rundt om i landet, og som gerne vil dele deres viden og nye erkendelser med andre. For det er det, der gør forskellen. 

Vi afholder workshops i:

KØBENHAVN den 20. maj og 18. juni, kl. 12-16

KOLDING den 2. juni og 23. juni, kl. 13-17

AALBORG den 3. juni og 24. juni, kl. 9-13

Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding pr. mail til Peter Hinsby på ph@smithinnovation.dk

Tilmelding er bindende og forudsætter deltagelse begge dage. 

 

Visioner i praksis - the movie
Bliv præsenteret for baggrunden for Visioner i praksis på 1 minut. Se filmen og hør Graves Simonsen fra Bygherreforeningen og Balder Johansen fra Logik og Co.