Workshop: Brand - en kilde til innovation i byggeriet? /// Downloads

ARRANGEMETET ER DESVÆRRE AFLYST

Giv os dine ideer til nyt bygningsdesign, nye byggematerialer og nyt interiør, hvor brandsikkerhed er tænkt ind i udviklingen.

Vil du blive klogere på et væsentligt aspekt i måden vi bygger, designer og innoverer på?
Vil du have dine ideer publiceret i et offentligt tilgængeligt idékatalog?
Og vil du have mulighed for at være med til at udvikle, hvad der kunne være fremtidens nye løsninger?

DBI og Smith Innovation inviterer til workshop og spørger: (hvordan) kan brand være en kilde til innovation i byggeriet?

Brandsikkerhed er en væsentlig problemstilling knyttet til den måde, vi udformer og bruger vores bygninger på. Men brandsikkerhed er ikke noget, der står særligt højt på dagsordenen i designprocessen. Det betyder, at løsningerne ofte findes i sidste øjeblik og sent i udviklingen. Og det betyder desværre også, at potentialet for innovation og nye markedsmuligheder bliver overset.

Mindre brand – mere innovation
Vi folder mulighedsrummet ud og åbner for nytænkningen, når vi rejser spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe synergi mellem arkitektur, design, materialer og brand, så sikkerheden øges og innovationen fremmes.

I to workshops arbejder vi med brandaspektet i tre tematikker:

·     Byggematerialer – hvordan kan materialer udvikles og sammensættes, så brandfaren minimeres?

·     Bygningsdesign – hvordan skal fremtidens bygninger se ud for at minimere brandrisikoen?

·     Interiør – hvordan kan vi undgå brandskader som følge af brand i interiør?

Målet er at skabe innovation, hvor vi ikke alene får bedre bygninger, men også i højere grad bruger energirigtige og bæredygtige materialer til gavn for miljøet og indeklimaet.

To workshops – fra idé til modning
På den første workshop åbner vi for idégenereringen og bryder med vanetænkningen – du skal med andre ord komme med dine nytænkende ideer til nye byggematerialer, nyt bygningsdesign og nyt interiør, hvor brandsikkerheden er tænkt ind tidligt i udviklingen.

På den anden workshop arbejder vi med at kvalificere og modne de ideer, som er blevet genereret på den første workshop. Her går vi i dybden med ideerne og skaber forståelse for deres muligheder og barrierer for til sidst at skabe det nødvendige springbræt til, at der fremadrettet kan arbejdes videre med ideerne.

De bedste ideer bliver efterfølgende udgivet i et offentligt tilgængeligt idékatalog.

Baggrund
Workshopforløbet er led i et projekt udviklet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i samarbejde med Smith Innovation, hvor formålet er at løfte sikkerhedsniveauet i danske bygninger, samtidig med at der skabes innovative løsninger i byggeriet. Ud over at åbne for nye materialevalg og -sammensætninger er målet også at synliggøre et markedspotentiale for danske virksomheder, der tager del i udviklingen af de nye løsninger. Resultaterne af forløbet bliver efterfølgende samlet i et offentligt tilgængeligt idékatalog.