Pejsestuen er vores samlingspunkt og rum for faglige arrangementer, workshops og debat.

I Smith arbejder vi for at skabe rum for byggeriets udvikling – fysisk og mentalt. Vi tror, at byggeriet har brug for et sted, hvor udvikling kan skabes på tværs af fag- og vidensgrænser, hvor nye idéer og relationer kan opstå og ny praksis se dagens lys.

Det sted har vi søgt at skabe i rammerne af vores 'pejsestue' (ja, vi er så heldige at have en vaskeægte pejs på vores kontor). Her samler vi byggeriets udviklingsorienterede aktører til faglige oplæg, netværksaktiviteter og workshops med det formål at diskutere udviklingstendenser, få ny viden og skabe nye løsninger.

Faglige eftermiddage i Pejsestuen
3-4 gange om året inviterer vi til Pejsestuearrangement - det er faglige eftermiddage, hvor vi med afsæt i vores daglige arbejde med at understøtte byggeriets udvikling kaster lys på aktuelle temaer og udviklingsdagsordner i branchen. Emnerne kan fx være partnerskaber, strategiske samarbejder, digitalisering, cirkulær økonomi eller bæredygtighed.

Formatet er debatterende, uformelt og intimt. Typisk inviterer vi 2-4 oplægsholdere til at bidrage med perspektiver, der både rækker ind i - men også peger ud af - byggeriet, og som inspirerer til debat på tværs af deltagerne. Derfor er en del af formatet også at holde deltagerantallet på et niveau, hvor vi kan overskue hinanden (og sidde tæt) og alle får mulighed for at komme til orde.