Arkitekturpolitik for Københavns Kommune /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2016
Klient: 
Københavns Kommune

Smith har bistået Københavns Kommune i formuleringen af en revideret arkitekturpolitik gennem udformning og facilitering af en ekstern inddragelsesproces samt en intern inspirations- og struktureringsproces.

Smith har bistået Københavns Kommune i formuleringen af en revideret arkitekturpolitik, der i højere grad imødekommer de nye muligheder og udfordringer skitseret i Kommuneplan 2015 samt visionen for udviklingen af byen fremsat i Fællesskab København.

Smith har udformet og faciliteret en ekstern inddragelsesproces og herefter en intern inspirations- og struktureringsproces. Med afsæt i inddragelsesprocessen formulerede Smith en samlende rammefortælling og udviklede skrukturen for den nye arkitekturpolitik, som indeholder tre temaer og en række principper for den arkitektoniske udvikling af København.

Et centralt ønske for arkitekturpolitikken er, at den i højere grad kan fungere som et dialogværktøj mellem kommunen og de aktører, der er involveret i byens fysiske udvikling. For at sikre at outputtet fra inddragelsesprocessen var direkte anvendeligt og genkendeligt i den videre proces, var Smith garant for at give de eksterne aktører et kvalificeret grundlag, hvorudfra de kunne give kvalificerede input. Dette tog udgangspunkt i en kortlægning af de eksisterende strategier og lovgivninger samt afklaring med kommunen omkring de grundlæggende ønsker og udfordringer.

I den efterfølgende proces bidrog Smith med at afstemme de eksterne kommentarer med kommunens egne ønsker til arkitekturpolitikken samt at indhente ekstern inspiration, der kunne kvalificere det faglige grundlag for politikken.

Smith leverede desuden en omkostningsvurdering af arkitekturpolitikken, der klargør arkitekturpolitikkens forventelige indflydelse på de samlede byggeomkostninger.