Bad til Tiden - et udviklingsprojekt /// Fakta
Projektperiode: 
2018-2020
Parter: 
Dansk Byggeri, Enemærke & Petersen, Badmodul
Klient: 
Grundejernes Investeringsfond

Udfordring

Et workshopforløb i efteråret 2018 viste, at det er teoretisk muligt at korte byggetiden på en badeværelsesrenovering gevaldigt ned – fra 8 uger til ca. 11 dage. Om det også holder i praksis, kommer an på en prøve, når Dansk Byggeindustri og Entreprenørsektionen i Dansk Byggeri, Smith Innovation, Enemærke & Petersen og Badmodul forsøger det i praksis. En helt grundlæggende antagelsen i projektet er, at arbejdsgange, processer og metoder er forbundet med vanetænkning og sporafhængighed. Det tværfaglige samarbejde kalder derfor på øget koordinering og et holistisk perspektiv, hvor arbejdsindsatser skal samtænkes, hvis man vil forkorte renoveringstiden. 

Forløb

Smith varetager innovationslede og den overordnede koordinering i forløbet. Det primære formål med forsøget er at inspirere andre i byggebranchen til at udvikle byggeprocesser og forretningsmodeller, der bygger på LEAN og optimeringstanken. I efteråret 2019 afprøves det 1:1, hvor parterne skal forsøge at reducere renoverstiden betydeligt. Forsøget bliver dokumenteret med fotos, film, iagttagelser, interviews, tidsregistrering og andre kvantitative målinger.