Blockchain i Byggeriet - BLOXHUB White Paper /// Fakta
Projektperiode: 
2018-2019
Publishing year: 
2019
Klient: 
BLOXHUB

Blockchain i Byggeriet - BLOXHUB White Paper /// Ydelser

Blockchain er det nye dyr i skoven. En teknologi, der i det store og hele er gået uden om byggeriet indtil videre.

Paperet er skrevet på baggrund af et Match & Create forløb i BLOXHUB gennemført i januar 2019. Her analyserede teknologileverandører og virksomheder fra hele byggeriets værdikæde mulighederne for at anvende blockchain til at forbedre byggeriets processer og produkter. Forløbet blev ledet af HD Lab som ligeledes er hovedforfatter til white paper'et med sparring fra de deltagende parter, Smith Innovation og BLOXHUBs sekretariat. 

Byggeriet er en stor branche i vækst. Men også en branche med en række udfordringer så som produktivitetsudvikling, indtjening og eksport.

Heldigvis er der også store potentialer for forbedring på en række områder: Hvordan kan vi reducere spild? Hvordan kan vi forbedre arbejdsmiljøet? Hvad skal der til for at øge kvaliteten i det afleverede byggeri? Hvordan forbedrer vi bedst indtjeningsevnen?  Og hvordan sikrer vi samtidig, at vi mindsker det ressourcemæssige aftryk, både når der bygges, i driften og i re- og upcycling af byggeriet?

Den hidtidige digitalisering har kun i begrænset omfang afhjulpet dette. Den har især omhandlet de projekterende led og gennemsyrer ikke hele værdikæden i en sammenhængende struktur.Derfor er det værd at undersøge nye digitale muligheder.

Blockchain er det nye dyr i skoven. En teknologi, der i det store og hele er gået uden om byggeriet indtil videre. Det gør det oplagt at se på blockchains potentialer i branchen. Ikke mindst for BLOXHUB, som arbejder for at skabe bæredygtigt byggeri og byer med ny teknologi som et centralt virkemiddel.

Blockchain i Byggeriet - BLOXHUB White Paper // Downloads