Brancheundersøgelse vedr. ny uddannelse /// Fakta
Projektperiode: 
2019
Klient: 
KADK

Brancheundersøgelse vedr. ny uddannelse /// Ydelser

Udfordring:

Aftalen om dobbeltuddannelse har medført nye regler og begrænsninger for muligheden for at tage to uddannelser. Dette rammer bl.a. bygningskonstruktører, der tidligere har kunnet tage en uddannelse som arkitekt oveni deres konstruktøruddannelse. En kombination, der har været meget eftertragtet i markedet.

I forlængelse af dette har KADK, med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, foretaget en række undersøgelser med henblik på at afklare behovet og indholdet for en foreslået ny overbygningsuddannelse på KADK for bygningskonstruktører, så de (fortsat) kan kombinere bygningskonstruktøruddannelsen med arkitektoniske og designmæssige kompetencer.

Forløb:

Smith udfører for KADK en række kvalitative interviews med udvalgte aktører fra byggebranchen mhp. at afdække bygningskonstruktørernes styrker og rolle i byggeriet i dag, konkrete ønsker til fagligt indhold på overbygningen, samt hvilken rolle kandidater fra denne vil kunne varetage i byggebranchen efterfølgende.

Resultat:

Branchens input skal indgå i KADKs anmodning om oprettelse og formulering af den foreslåede overbygning.