Decentral Ventilation /// Fakta
Projektperiode: 
2011-2017
Støtte: 
Markedsmodningsfonden og ELFORSK
Parter: 
PLH arkitekter, ebmpapst, DTU, Brønnum Plast, Cenergia og Sustainair

Projektet har til formål at udvikle en decentral ventilationsenhed, som på rumniveau løser indeklimaproblemer i forbindelse med energirenovering. Smith står i spidsen for et kommercielt drevet udviklingsprojekt, der sigter mod at gentænke ventilation funktionelt, teknisk og æstetisk. 

Et godt indeklima er en væsentlig faktor, når man taler om trivsel, sundhed, produktivitet og indlæring. En række uafhængige forskningsresultater giver en klar dokumentation for indeklimaets betydning for helbred og økonomi. Undersøgelserne viser at trivsel og effektivitet øges markant i et godt indeklima med den rigtige temperatur, luftskifte og kvalitet.

De kommende energi- og indeklimakrav i nye boliger, samt et stort og presserende behov for at få udført energirenoveringer i den eksisterende boligmasse skaber store udfordringer ift. sikring af et godt indeklima, en attraktiv totaløkonomi og et lavt energiforbrug, som de nuværende muligheder på markedet ikke er i stand til at løse effektivt. Som følge af renoveringerne vil indeklimaet forværres (primært grundet en tættere klimaskærm) og der er behov for en løsning på denne udfordring.

Udviklingen af en decentral komfortenhed til brug ved renovering og nybyg er formål og svar på den udfordring. Den decentrale ventilationsløsning skal installeres på rumniveau og integreres funktionelt og æstetisk i klimaskærmen for derved at muliggøre energieffektiv ventilation. Løsningen giver mulighed for lokal tilpasning af luftskifte i højisolerede boliger samt regulering af temperatur i ”dialog” med husets øvrige systemer. Luftskiftet bliver kontrolleret og energieffektivt i eksisterende etageboliger, hvor et centralt system ofte ikke er hensigtsmæssigt.

Projektets ambition er at nytænke ventilationsområdet. Smith arbejder derfor i et tværfagligt team bestående af PLH arkitekter, ebmpapst, DTU, Brønnum Plast, Cenergia og Sustainair. Udviklingsprojektet er støttet af en række fonde, herunder markedsmodningsfonden og ELFORSK. Smith er projektleder på de fondsstøttede aktiviteter og har ansvaret for at sikre det tværfaglige samarbejde mellem parterne. Derudover er Smith ansvarlig for brugerinddragelse, udviklingen af forretningsmodellen og identificering af mulige demonstrationsprojekter.