fsb HJEM - Et fælles perspektiv /// Fakta
Projektperiode: 
2019-2023
Publishing year: 
2019
Parter: 
NCC, COWI, Rubow Arkitekter
Klient: 
fsb
Smith's role in the project: 
Partnerskabsudvikler

I partnerskabet HJEM renoverer vi boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden. Bag partnerskabet HJEM står NCC, COWI, Rubow Arkitekter og Smith Innovation. 

Som partnerskabsudvikler står Simone Kongsbak for at sikre den bedste udnyttelse af de særlige muligheder for både øget gentagelse og innovation inden for det strategiske partnerskab.

Vi kombinerer en nedefra-og-op tilgang med ideer fra de enkelte projekter og medarbejdere med en strategisk oppefra-og-ned tilgang med et porteføljeblik på udviklingsbehovet. Det er afgørende at etablere en kultur, hvor det er muligt og legitimt at stille forslag og spørgsmål, og hvor fejl ses som en anledning til at blive klogere. En kultur, hvor vi er modige og tør gøre noget andet end vi plejer. Samtidig skal der etableres strukturer, arbejdsgange og rutiner, hvor vi sætter både gentagelse og udvikling i system. 

Udviklingsmulighederne er mange, og vi skal komme bredt omkring forbedringer i værdikæden samt i inddragelse og drift. Opgaven er derfor at supplere de redskaber vi i dag har til at styre kvalitet, tid og økonomi på de enkelte projekter med tilsvarende redskaber på et porteføljeniveau, altså på tværs af projekterne. 

Ved de enkelte byggesager deltager partnerskabsudvikleren i opstarten for at få identificeret udviklingsmulighederne. Fokus vil være at få identificeret, hvilke særlige ting i projektet, der skal udvikles yderligere, og hvad der kan genbruges fra andre projekter for herigennem at kunne udpege udviklingselementer. 

Kort sagt har partnerskabsudvikleren det overordnede ansvar for at sikre den røde tråd i projekterne og samtidig stå vagt om udvikling, gentagelse og systematisering. Det sker i tæt samarbejde med dels de ansvarlige for byggeprojekterne og dels de facilitatorer, der er tilknyttet de enkelte projekter. På den måde spiller partnerskabsudvikleren en vigtig rolle i det enkelte byggeprojekt med særligt fokus på vidensoverførelse og dataindsamling samt på partnerskabsniveau med særligt fokus på produktionsfremme, ensretning af fælles værktøjer og evaluering.