GRUNDVAND+ Et erfaringsnetværk for kommuner og forsyninger i Danmark /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Projektperiode: 
2019-2021
Parter: 
Orbicon,Teknologisk Institut og Lundgrens Advokatpartnerselskab
Klient: 
12 forsyninger og 13 kommuner

GRUNDVAND+ Et erfaringsnetværk for kommuner og forsyninger i Danmark /// Ydelser

Grundvand+ er navnet på et nyt netværk bestående af kommuner og vandforsyninger, der sammen skal holde hovederne over vandet i takt med at grundvandet stiger. 

Grundvandet stiger - og det gør problemerne også. Heldigvis stiger viljen til at gøre noget ved det ligeledes. Et erfaringsnetværk med mere end 20 kommuner og forsyningsselskaber vil skrue op for det tværfaglige samarbejde og erfaringsudveksling, og skabe helhedsorienterede løsninger, der kan dæmme op for problemerne med stigende grundvand i vores byer.   

Store dele af Danmark mærker allerede konsekvenserne af stigninger i det terrænære grundvand, som kendetegner de øverste lag af grundvandet. Når fundamentet under vores byer, veje og ledninger sættes under vand, er der selvsagt store værdier på spil.  

Stigende grundvand er et kollektivt problem der skal løses kollektivt. Netværket vil fokusere på både tekniske, finansielle og organisatoriske muligheder for at fastholde og øge livskvaliteten i vores byer. Og vil gennem kortlægning, videndeling og inspiration søge svar på spørgsmål som: Hvad er kilderne til det stigende grundvand? Hvordan finder vi ud af hvor stort problemet er? Hvilke løsninger er der at vælge imellem? Hvordan organiserer og finansierer man løsninger på tværs af ejerskel og offentlige og private aktører. Hvordan bliver det skjulte grundvand synligt – også for politikerne? Hvordan kobler vi håndteringen af grundvandet med udviklingen af vores byer?  

Både vand- og beslutningsstrømme bliver et centralt omdrejningspunkt for netværkets første møde den 7. maj 2019. Her ser vi nærmere på hvilke metoder og erfaringer der er med at kortlægge problemets omfang. Og på hvordan man får forankret problemstillingen politisk og dermed sikrer mandat og penge til at arbejde med et stort men snigende problem.  

Initiativtagerne bag netværket tæller fire specialister inden for hver sit felt. Orbicon byder ind med multidiciplinær rådgivning inden for grundvandshåndtering og klimatilpasning. Lundgrens Advokatpartnerskab er specialister inden for offentlige-private innovationsprojekter. Tro sit navn byder Teknologisk Institut ind med specialviden om de tekniske løsninger bl.a. om spildevand og regnvandshåndtering. Smith Innovation byder ind med specialviden om inddragelse af beslutningstagere og udvikling af helhedsløsninger på tværs af fagområder og interesser. 

Kontakt Victoria for yderligere information.