Innovationsmodel for servicepartnerskab /// Fakta
Projektperiode: 
2016
Klient: 
Aarhus Vand, Favrskov Spildevand og Odder Spildevand

Innovationsmodel for servicepartnerskab /// Ydelser

Udarbejdelse af innovationsmodel og udbud for servicepartnerskab på vandforsyningsområdet.

På opdrag af Aarhus Vand, Favrskov Spildevand og Odder Spildevand har Smith udarbejdet en innovationsmodel med dertilhørende overvejelser om incitamentstruktur og vurderingskriterier i forbindelse med Aarhus Vand, Favrskov Spildevand og Odder Spildevands samlede udbud af driftspartnerskaber på forsyningsområdet.

Med den nye aftale ønsker Aarhus Vand at udbyde strategiske servicepartnerskaber for en længere periode på 4-6 år, hvor en række teams står for løbende opgradering og fornyelse af Aarhus Vands infrastruktur.

Aarhus Vand havde indtil udgangen af 2015 en lignende partneringaftale, men et centralt element i den nye model bliver at sikre, at det langsigtede samarbejde bruges til at supplere den løbende forbedring med mere radikal innovation – altså et skift fra at forbedre til at forny.

Smiths rolle er:

1) at beskrive de udvælgelseskriterier, Aarhus Vand skal efterspørge hos de bydende teams i en model, der dels kan afspejle de bydende teams’ dokumenterede evne til at arbejde med innovation,

2) at opstille en model for økonomi-, ansvars- og overskudsfordeling mellem bygherre og de udførende teams med særligt fokus på, hvordan værdien af radikal innovation fordeles samt

3) at opstille en innovationsmodel for det kommende partnerskab med en beskrivelse af innovationsforløbets faser, herunder en beskrivelse af hvordan aktiviteterne faciliteres samt en beskrivelse af, hvilken organisation og rollefordeling mellem bygherre og de udførende, der skal sikre fremdrift, og som derfor kan bruges som en porteføljestyringsmodel for innovationsaktiviteterne.