Københavns Klimakarré idékatalog /// Fakta
Projektperiode: 
2014-2015
Publishing year: 
2014
Parter: 
Rekommanderet
Klient: 
Københavns Kommune

Denne del af idekataloget er første og anden del af afrapporteringen på forprojektet for Københavns Klimakarré.

Københavns Klimakarré er et nyt og omfattende byfornyelsesprojekt, der gennemføres i Helsingborggadekarréen i Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarteret, i København. I perioden april 2014 – september 2015 gennemføres forprojektet for det efterfølgende hovedprojekt. Forprojektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og skal, gennem en innovationsdrevet involvering af karréens ejere, beboere og virksomheder, afdække behovet for og fi nde løsningerne til en bæredygtig byfornyelse.

Resultaterne af forprojektet opsamles i et katalog, der skal være til inspiration for karréens ejere og boere samt rådgivere og andre ejendomme. Med forprojektet skabes en overgang til hovedprojektet, som er det byggeprojekt i Helsingsborggadekarréen, hvor de konkrete løsninger udføres 1:1. Katalogets første del indeholder en behovsafdækning, som er baseret på inddragelse af hhv. karréens beboere og ejere samt fagpersoner i Københavns Kommune. 

Behovsafdækningen bygger på informationer fra interviews med beboere i karréen og drøftelser i klimagruppen med repræsentanter fra hovedparten af karréens ejendomme samt workshops gennemført med relevante fagpersoner fra Københavns Kommune. Der er gennemført energigennemgange på størstedelen af ejendommene i karréen.

Kataloget indeholder konkrete løsninger på de identificerede behov (del 2). Virksomheder er blevet inviteret til at komme med bud på løsninger på behovene. Der er indkommet152 løsninger fra 93 forskellige virksomheder. De indkomne løsninger er blevet præsenteret for klimagruppen og en jury bestående af fagpersoner fra Københavns Kommune. Juryen har udvalgt de løsninger, der fremgår i kataloget. Løsningerne er blevet udvalgt, så de viser en bredde i løsningsmuligheder, prisniveau, innovationshøjde og producenter.

Smith Innovation og Rekommanderet bistår Københavns Kommune i forprojektet og har været ansvarlige for behovsafdækningen samt indhentningen og redigeringen af løsninger. Idékataloget vil senere i processen blive udbygget med en tredje del, der viser et helhedsforslag til, hvordan løsningerne kan integreres i karréen.

Københavns Klimakarré idékatalog // Downloads