Klimaspring er en kampagne, der støtter virksomhedsdrevet udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i den tætte eksisterende by. Smith er fagligt sekretariat for initiativet og faciliterer og rådgiver i udviklingsforløbene fra den første ide til den markedsførte løsning.

Visionen for Klimaspring er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Målet er at forene bedre og mere robuste byer med grøn vækst.

Der er behov for nytænkning og samarbejde mellem brugere, myndigheder, videninstitutioner og virksomheder, hvis problemet skal løses. Missionen er at supplere virksomhederne med inspiration, viden og økonomiske ressourcer, der kan sikre ejerskab og fortsat udvikling af løsninger til det danske og internationale marked.   

Smith er på vegne af Realdania ansvarlig for den daglige drift af kampagnen. Smith varetager den løbende rådgivning af de deltagende virksomheder og er bindeleddet mellem virksomhederne og Realdania. Smith sammensætter parter til de tværfaglige udviklingskonsortier, finder den bærende idé for udviklingsprojektet sammen med parterne og sikrer, at udviklingsprojekterne kan leve videre på kommercielle vilkår efter Klimasprings afslutning. Sideløbende med de konsortiedrevne aktiviteter arbejder Smith for at modne markedet for klimatilpasningsløsninger ved at bidrage til debatten og gennemføre tværgående kommunikationsindsatser. Derudover arbejder Smith for at etablere et netværk på tværs af konsortierne, så parterne kan udveksle erfaringer og finde et fælles rum i arbejdet med at gå foran i udviklingen af nye løsninger.

Klimaspring arbejder i mødet mellem vand- og byggebranchen, når der skal udvikles nye løsninger.
Klimaspring blev lanceret ved et stort kick-off arrangement i februar 2013.
En paraply af træer, der beskytter byen mod de øgede regnmængder
Stemningsbillede fra én workshop
Projekter /// Relaterede cases
Projekt /// Case
Projekt /// Publikation
Projekt /// Case
Projekt /// Publikation