Spildevandsplan med fokus på forankring /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Projektperiode: 
2019
Klient: 
Syddjurs kommune

Spildevandsplan med fokus på forankring /// Ydelser

Udfordring:

Syddjurs kommune står overfor at skulle udvikle en ny spildevandsplan og vil i den forbindelse afklare det strategiske grundlag for udarbejdelse af en ny spildevandsplan.Der er fokus på at afklare de politiske visioner, målsætninger og afvejninger for kommunens og forsyningsområdets udvikling som spildevandsplanen skal respektere og understøtte. 

Forløb:

Smith faciliterer forløbet i 2019 bestående af innovations-/workshopsforløb med kommunen. I første halvår tilvejebringes det samlede visionsgrundlag for kommunens udvikling med afsæt i FNs 17 verdensmål. I andet halvår omsættes dette grundlag til en fælles vision for spildevandsområdet i Syddjurs Kommune.