Vælg bæredygtigt /// Fakta
Publishing year: 
2019
Støtte: 
Grundejernes Investeringsfond
Parter: 
Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith Innovation

Vælg bæredygtigt /// Ydelser

Guide og inspiration til at træffe mere bevidste og bæredygtige valg af byggematerialer.

Tit bliver bæredygtighed ligestillet med fravalg og forbud, men bæredygtighed handler ligeså meget om god byggeskik. Det handler om, at vi skal tænke os om. Vi skal overveje både byggesituationen og brugssituationen over hele bygningens levetid. Og på den måde træffe bevidste valg, der mindsker det samlede ressourceforbrug, og skaber gode rammer for livet i bygningerne. Det behøver hverken at være besværligt eller dyrt at vælge mere bæredygtige byggematerialer.

Fem principper for bæredygtige materialevalg
I hhv. en guide og et inspirationshæfte præsenteres fem enkle principper for, hvordan du kan vælge mere bæredygtige materialer. Principperne er konkretiseret i forhold til fem materialegrupper, så du hurtigt kan orientere dig, når du står overfor et valg i dit lokale byggecenter. Bæredygtighed vil dog altid være en helhedsbetragtning. Materialet skal derfor ikke ses som en tjekliste, men en guide der kan hjælpe med at finde det mest bæredygtige produkt til den givne situation.

Informationsmaterialet er udgivet som del af et branchesamarbejde mellem Dansk Byggeri, Danske Byggecentre og Smith Innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Projektet har til formål at øge kendskabet til bæredygtighed i byggeriet hos de udførende håndværkere og kunderådgiverne i byggecentrene.

Materialet kan downloades i boksen til venstre