Visionsforløb for Nyt Hospital Hvidovre /// Fakta
Projektperiode: 
2011
Klient: 
Nyt Hospital Hvidovre

Visionsforløb for Nyt Hospital Hvidovre /// Ydelser

Forud for igangsættelsen af ombygningen og udvidelsen af Hvidovre Hospital har Smith gennemført et analyse- og involveringsforløb, som mundede ud i medarbejdernes vision for det kommende byggeri.

Nyt Hospital Hvidovre er det fælles navn for en række byggeprojekter, der gennemføres frem mod 2020 på Hvidovre Hospital. Byggeprojekterne er støttet af Kvalitetsfonden og omfatter både ombygninger i det eksisterende hospital og nyt byggeri. Det nye byggeri skal rumme akutmodtagelse, kvinde-barn-center og hjerteafdeling.

Forud for igangsættelsen af byggeprojekterne har Smith tilrettelagt og gennemført et visionsforløb. Målet med forløbet har været at formulere en klar vision med kant, der kan fungere som pejlemærke i den senere projektering, opførelse og drift af Nyt Hospital Hvidovre.

Visionsprocessen har været bygget op omkring tre workshops. Brugerpanelet har bestået af 19 personer, som repræsenterer medarbejdere fra Hvidovre Hospital, patientambassadører og en lektor fra IT-universitet. Medarbejderne er både klinikere og ikke-klinikere. Som et supplement til workshopforløbene er der blevet gennemført interviews med medarbejdere, patienter og pårørende, der har fungeret som input til den afsluttede workshop, hvor brugerudsagnene blev verificeret og diskuteret af brugerpanelet.

Hvidovre Hospital skal være en effektiv og rationel organisation, som tilbyder behandling tilpasset den enkelte.
Stemningsbillede fra workshopforløb med medarbejdere

Visionsforløb for Nyt Hospital Hvidovre // Downloads