Founded

2009

Number of employees

9

Fællesnævneren for vores kunder er ønsket om forandring og nysgerrigheden på, hvordan den bedst nås.

Hvem vi er
Smith er byggeriets problemknusere, der hver dag brænder for at realisere visionen om en mere bæredygtig, effektiv og værdiskabende byggebranche. Vi tror på, at byggeriet har brug for et langsigtet og strategisk udviklingsfokus, hvor mulighederne og ikke begrænsningerne er i centrum. Det kræver, at flere synsvinkler kombineres.

Derfor består Smith af specialistkompetencer, der kombinerer både det tekniske og humane, der kan se det store billede og de konkrete muligheder, og som både er optaget af målet og vejen derhen. Det gør os i stand til at se byggeriet fra flere perspektiver og omsætte brancheinterne dagsordener og afgørende samfundstendenser til værdi for vores kunder.

Hvad vi gør 
Smith ønsker at skabe effekt. Når vi rådgiver byggebranchen, lige fra den lille iværksætter til den store offentlige organisation, har vi derfor fokus på at få tingene til at ske. Fællesnævneren for vores kunder er, at de alle kommer med et behov eller en lyst til at gøre tingene på nye måder, men er usikre på hvordan; hvad skal der til for at udvikle ideen, og hvordan omsætter vi ideen til noget konkret?

Med en kombination af indgående viden om byggeriet og solid erfaring inden for innovationsledelse og udviklingsforløb skaber vi klare rammer i et usikkert terræn og sikrer de rette vilkår for innovation – hele vejen fra ide til ibrugtaget løsning.

Sådan gør vi
Smith tror på, at udvikling kræver mod og samarbejde. Også med folk og fagligheder vi ikke kender. At bygge den nødvendige bro mellem aktører, vise vejen til organisering af udviklingsprojekter, åbne mulighedsrummet og finde syntesen  kræver andre og ”nye” perspektiver, der udfordrer etablerede måder at handle og tænke på.

Vi ved, at en ide er ikke bedre end dens evne til at mobilisere ressourcer gennem hele sit udviklingsforløb. Vores innovationsmodeller er derfor tilpasset hele rejsen fra den tidlige ide til løsninger, der skaber værdi for kunder og slutbrugere.